Projektledare till fjärrvärme/vattenkraft

Lerum Energi söker en projektledare som är en kombination av planeringsingenjör och projektledare. Vi erbjuder ett arbete där du verkligen kan göra skillnad. Vi söker en person som kommer med nya idéer, vill och kan påverka och utveckla verksamheten. Då vi är ett relativt litet bolag får man arbeta med stora frågor såväl som små frågor.

Arbetsuppgifter

Cirka 3/4 av tiden kommer du arbeta med fjärrvärme:

 • Utbyggnadsplanering.

 • Delta i kommunala stadsutvecklingsprojekt.

 • Remisshantering för exempelvis detaljplaner.

 • Projektering, projektledning av fjärrvärmeprojekt, så väl undercentraler som fjärrvärmenät.

 • Hela flödet av att ta fram offert till kund till att kunden är ansluten och projektet är dokumenterat.

 • Arbeta med strategiska frågor kring fjärrvärmeaffären, göra utredningar och genomföra förändringar.

 • Utveckla prismodeller.

Cirka 1/4 av tiden kommer du arbeta med vattenkraft:

 • Anta rollen som anläggningsägare med tillhörande myndighetskontakter.

 • Stötta driftorganisationen.

 • Ansvara för budget, prognoser och uppföljning av vattenkraftverksamheten.

 • Genomföra utredningar mm.

 • Driva projekt relaterade till vattenkraften.

Utbildning och erfarenhet

Du är högskoleingenjör/driftingenjör eller har utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Du trivs med att självständigt driva utvecklingsarbete och ta egna initiativ samt vara kommunikativ och lyhörd gentemot kunder och intressenter. Körkort B och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Placering

Tjänsten är huvudsakligen placerad på vårt kontor på Elvägen 7 i Stenkullen, men också delvis på kontoret vid vår panncentral i Aspedalen, Lerum.

Ansökan och kontakt

Ansökan skickas till , intervjuer sker löpande.

Har du frågor kan du kontakta Anders Zetterman, chef Fjärrvärme och Vattenkraft.
0302-55850,

Om företaget

Lerum Energi är ditt lokala energibolag. Hos oss får du alltid bra pris, utan dolda avgifter och 100% förnybar el från vattenkraft. Vi investerar och ansvarar för Lerums elnät och vi distribuerar trygg el till din bostad eller ditt företag i Lerums kommun. 
Lerum Energi tar hand om service och underhåll av kommunens vägbelysning och producerar, distribuerar samt   underhåller miljövänliga fjärrvärmelösningar. Vi erbjuder också en lokalt förankrad   kundservice som hjälper dig när du behöver kontakt.