Lerum Energis styrelse

Lerum Energis styrelse består av 5 ledamöter och 5 suppleanter samt arbetstagarrepresentanter. Dessa valdes på bolagsstämman för en period om 4 år. Senaste valet gjordes på bolagsstämman i april 2023.

Ordförande
Lillemor Rånevik

Vice ordförande
Janette Rydin

Ledamot
Patrik Torp

 
Ledamot
Malin Älmegran

 
Ledamot
Glenn Sjögren

Suppleant
Marie Jungtell Åström

Suppleant
Michael Edvarsson

Suppleant
Thomas Hassléus

Suppleant
Sophie Svensson

 
Suppleant
Ingmar Rahm

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Ledamot
Peter Carlsson