Lerum Energis styrelse

Lerum Energis styrelse består av 5 ledamöter och 5 suppleanter samt arbetstagarrepresentanter. Dessa valdes på bolagsstämman för en period om 4 år. Senaste valet gjordes på bolagsstämman i april 2019.

Ordförande
Anna-Lena Holberg

Vice ordförande
Klara Martinsson

Ledamot
Lars-Gunnar Gonnardsson

 
Ledamot
Sophie Svensson

Ledamot
Ingmar Rahm

Suppleant
Per-Anders Tornås

Suppleant
Marie Jungtell Åström

Suppleant
Lars Åkeson

Suppleant
Jon Hjeltman

Suppleant
Pia Jäderklint

 

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Ledamot
Peter Carlsson