Vi brinner för föreningslivet på hemmaplan

Vi satsar tid, energi och pengar varje år för att stötta klubbar, föreningar, organisationer och spännande evenemang som ger energi till Lerum. Vi ägs av kommunen och allt vi tjänar återinvesteras på hemmaplan. 

Vad innebär sponsring?

För oss är sponsring ett kommersiellt samarbete mellan två parter som valt att samverka med varandra och där båda parter kan se en affärsmässig vinning. Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation för att vi ska bevilja sponsring. Vi erbjuder ett ekonomiskt stöd då vi kan synas i ett positivt sammanhang och med en tydlig exponering.

Vilken typ av verksamhet stödjer vi?

Lerum Energi stöttar klubbar, föreningar och organisationer med tydliga lokala kopplingar. Vi eftersträvar en balans mellan idrott, kultur och samhälle. Vi stödjer inte enskilda utövare, företag, politiska eller religiösa organisationer.

Detta kan vi göra för er

  • Ett sponsoravtal som gäller under 1 år. 

  • En större eller mindre summa pengar. 

  • Marknadsföra era arrangemang i våra kanaler. Tex artiklar på webb och Facebook.

  • Möjlighet att medverka i våra event där ni marknadsför er egen förening med ”200-lappen” som ger er en extra inkomst utöver sponsringen. 

  • En avgränsad mängd give aways som kan användas som exempelvis lotterivinster.

 
Detta kan ni göra för oss 

  • Låta oss synas i era olika marknadföringskanaler som trycksaker, digitala forum, på era föreningskläder m.m.

  • Visa engagemang för oss och vår verksamhet. Verka som ambassadörer för Lerum Energi. 

  • Uppdatera oss med bilder och information från er verksamhet när ni gör bra och roliga saker och som vi får använda oss av i vår egen marknadsföring. 

  • Om möjligt, låta oss få bli er elhandelsleverantör och att ni marknadsför våra elhandelsavtal där ni verkar. 

Ladda laget med ännu mer stålar! 

Om ni vill öka era intäkter ytterligare är vår satsning ”200-lappen” en bra möjlighet! Vi förser er med material som ni kan dela ut till medlemmar, föräldrar, vänner, sponsorer m.fl och för varje nytt elhandelsavtal som det ger oss får ni 200 kronor utbetalt till er förening.
Välkommen att kontakta oss på om du vill veta mer. 

Vi är stolta sponsorer till

Följande föreningar och organisationer sponsrar vi 2024: 

Ansökan för 2024

Ansökningsperioden för 2024 är nu stängd. Vi ser fram emot att ta emot er ansökan för 2025 kommande höst.