Energi- och klimatrådgivning

Lerums kommuns energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och opartisk tjänst som bland annat svarar på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet och statliga bidrag på energiområdet. Frågor om solceller och elbilsladdning är vanliga.

El och värme

Mycket av det vi gör i bostaden behöver el. Sänk, minska, stäng av och dra ur. På så sätt kan mycket el sparas. Värmesystemet är oftast det som behöver mest energi i en bostad. Den energin behöver produceras effektivt och helst utan klimatpåverkan. Fjärrvärme är exempel på system som ger värme och varmvatten på ett effektivt sätt med mycket låg klimatpåverkan.