Vi laddar Lerum

Antalet laddbara fordon ökar snabbt. Lerums kommun har i samarbete med Lerum Energi satt upp ett antal laddstolpar. Detta är en del i vårt arbete att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Varje plats där laddstolparna är placerade erbjuder möjlighet att ladda två fordon samtidigt och laddeffekten varierar mellan 3,7 kW och 22 kW. På vissa platser är dock inte alla parkeringsplatser reserverade enbart för laddbara fordon. I parkeringshuset vid stationen i Lerum finns laddstolpar på två våningar, totalt 16 platser.   

Avgiften är 3 kr/kWh (inkl moms). Betalning görs via app eller med laddbricka hos InCharge

Laddkartan kommer från ChargeFinder.

Fler laddplatser

Utöver laddplatserna på allmänna parkeringar finns även möjlighet för personal och besökare att ladda vid ett par av kommunens arbetsplatser och när man besöker butiker och aktiviteter.  

Felanmäla en laddstolpe?

Kontakta InCharge: 020-526 200