Om oss

På Lerum Energi vill vi inte bara följa med strömmen. Vi vill leda den.
Lerum Nät AB ansvarar för investeringar i nätet, till exempel utbyggnad, underhåll och mätning. Vi ser också till att elnätet fram till dig fungerar och har beredskap för att avhjälpa fel dygnet runt, året om. I dag har vi drygt 18 000 elnätskunder.

Vår vision

  • Med omsorg för livet på hemmaplan skapar vi morgondagens energisamhälle. 

 
Vår affärsidé

  • Genom konkurrenskraftiga och hållbara energilösningar levererar vi värme, el och belysning och bidrar till lokalsamhällets tillväxt. 

 
Våra värdeord - flexibla, omsorgsfulla och ärliga
 

Flexibla

  • Med erfarenhet från dåtiden välkomnar vi framtiden med öppna sinnen. Vi anpassar oss inför utvecklingen och antar utmaningar med en flexibel inställning.

Omsorgsfulla 

  • Vi visar hänsyn, förståelse och respekt - mot varandra, våra kunder, våra resurser, vår hembygd, vår miljö och mot kommande generationer.

Ärliga 

  • Vi är transparenta, öppna och ärliga. Vi är engagerade och aldrig påträngande.
    Vi är raka och tydliga. Vi är lokal kraft att lita på!

Vår vinst är din vinst

Lerum Energi ägs av Lerums kommun och i slutändan av kommunens invånare. För oss är det självklart att erbjuda bra priser, att all el ska vara 100 procent fossilfritt och att all vinst ska stanna inom vår kommuns gränser. Vi investerar i vårt eget elnät för att säkerställa en trygg elleverans och vi sponsrar det lokala föreningslivet. Resterande vinst går till vår ägare Lerums kommun som återinvesterar pengarna på hemmaplan. Därför är vår vinst även din vinst!

En del av vår el produceras lokalt i våra tre vattenkraftverk längs Säveån. Resterande el köper vi från Vattenfall och den är alltid 100 procent fossilfritt. Att vi är ett lokalt bolag innebär att du alltid har nära till vår engagerade kundservice. 

Säveåel

Vill du som företagare kunna redovisa att du köpt förnybar vattenkraft från våra lokala vattenkraftverk i Lerum? Vi erbjuder då ett specialutformat certifikat för Säveåel.

Kontakta vår kundservice så får du reda på mer hur du tecknar ett lokalt erbjudande.