Våra vattenkraftverk i Säveån

Vi har tre vattenkraftverk i Säveån som alla producerar förnybar el. Och just det förnybara blir särskilt tydligt här eftersom vattenkraften nyttjas tre gånger när den passerar genom Flodas, Hillefors och Hedefors kraftverk.

Hillefors kraftverk

Sedan 1928 har detta vattenkraftverk omvandlat Säveåns krafter till grön el. Fallhöjd på 2,8 meter med en effekt på 160 kW och en årlig energiproduktion motsvarande elen till 70 eluppvärmda villor.

 

Hedefors kraftverk

Kraften i Säveåns vatten har sedan 1952 drivit kraftverket. Fallhöjden är 10,5 meter och effekten är 3 115 kW. Årsproduktionen av grön el motsvarar årliga behovet för 775 eluppvärmda villor.

 

Floda kraftverk

Har varit i drift sedan 1928 och nyttjar fallhöjden om 2,5 meter mellan Sävelången och Säveån. Effekten är 360 kW och årsproduktionen av grön el motsvarar det årliga behovet för 125 eluppvärmda villor.

Förnybar el

Delar av vår el produceras lokalt i dessa tre vattenkraftverk längs Säveån. Resterande el köper vi från Vattenfall och den är alltid 100 procent förnybar. Vi hjälper dig att hitta elavtal som passar dig och dina behov bäst!