Våra vattenkraftverk i Säveån

Vi har tre vattenkraftverk i Säveån som alla producerar fossilfri och förnybar el. Och just det förnybara blir särskilt tydligt här eftersom vattenkraften nyttjas tre gånger när den passerar genom Flodas, Hillefors och Hedefors kraftverk. 

Nivåskillnaden på närmare 40 meter mellan Sävelången och Aspen, gör Säveån till en fantastisk källa till förnybar energi som under historien lockat till sig en rad verksamheter. Allt från sågverk till mekaniska industrier. Idag har industrierna försvunnit och ersatts av tre kraftverk. 

I kraftverken genereras idag lokalproducerad el som en viktig del av Sveriges småskaliga vattenkraftsproduktion. Dessa kraftverk går nästan helt på automatik och driften kan övervakas på distans. Ett par gånger i veckan får kraftverken besök av tekniker som ser till att allt fungerar som det ska och under hösten krävs extrautryckningar för att städa bort löv och skräp från intagsgallren.

Den småskaliga vattenkraften i Sverige är ovärderlig

Av Sveriges ungefär 2 100 vattenkraftverk klassas cirka 1 900 som småskaliga. För att klassas som ett småskaligt vattenkraftverk får elproduktionen inte överstiga 10 MW. Tillsammans producerar de småskaliga vattenkraftverken cirka 4,3 TWh/år, vilket motsvarar elen i 860 000 villor. Uttryckt på annat sätt räcker elen till hela Göteborg med tillhörande industri, eller till 15 orter motsvarande Lerums storlek.

Hedefors kraftverk

Byggår: 1952

Fallhöjd: 10,5 meter

Effekt: 3 115 kW

Kraftverket i Hedefors anlades 1952 och nyttjar en fallhöjd på 10,5 meter. Effekten är 3 115 kW och årsproduktionen motsvarar cirka 1 400 varv runt jorden med en elbil. För att ersätta Hedefors vattenkraftverk med motsvarande solcellspark skulle en yta av 18 500 m2 odlingsbar mark eller skog krävas. Detta i sin tur är lika mycket som tre fotbollsplaner för våra tre vattenkraftverk ihop.

2013 färdigställdes en fiskväg vid kraftverket som består av en konstgjord bäck och ett fingaller som hindrar nedvandrande fisk från att skadas i turbinerna. Fiskvägen har också en mindre ränna, en så kallad flyktväg, som utvandrande fisk kan använda sig av.

Vid Hedefors finns även en fiskräknare för att hålla koll på antalet fiskar som tar sig förbi säkert. Är du nyfiken på vad för fiskar och hur många det är så finns den informationen att hämta här!

Hillefors kraftverk

Byggår: 1928

Fallhöjd: 2,8 meter

Effekt: 160 kW

Kraftverket i Hillefors anlades 1928 och nyttjar en fallhöjd på 2,8 meter. Effekten är 160 kW och årsproduktionen motsvarar cirka 80 varv runt jorden med en elbil. 

Under 2021 anlades en fiskväg i Hillefors för att hjälpa fisken att vandra. Stenblock har också placerats ut i botten på trumman, mellan kanalen och den öppna delen av fiskvägen, för att skapa ett virvlande vatten och en del fickor för fisken att stanna till vid.

Floda kraftverk

Byggår: 1928

Fallhöjd: 2,5 meter

Effekt: 360 kW

Kraftverket i Floda anlades 1928 och nyttjar fallhöjden på 2,5 meter mellan Sävelången och Säveån. Effekten är 360 kW och årsproduktionen motsvarar cirka 175 varv runt jorden med en elbil. Under 2021 och 2022 installerades en ny turbin och generator och den gamla utrustningen fick välförtjänt gå i pension efter att ha genererat el i över 90 år. Arbetet med att byta generator innebar bland annat att taket fick öppnas och den 25 ton tunga generatorn lyftes ut med hjälp av en lyftkran. 

Vid Floda Kraftverk finns en specialkonstruerad ålyngelledare. Tillsammans med fiskvägarna i Hedefors och Hillefors gör den att ålen kan vandra de 480 milen från Saragassohavet till Sävelången. 

För att öka tryggheten i Floda har vi även satsat på vacker belysning av kraftverket, kraftverksbron och den intilliggande lekplatsen Spindelskogen. 

 

 

Fossilfri el

Delar av vår el produceras lokalt i dessa tre vattenkraftverk längs Säveån. Resterande el köper vi från Vattenfall och den är alltid 100 procent fossilfri. Vi hjälper dig att hitta elavtal som passar dig och dina behov bäst!