Avbrott - Driftinformation

 
Här nedan kan du se information om aktuella avbrott. Vid oplanerade större avbrott uppdaterar vi sidan så snart som möjligt. Information om planerade avbrott aviseras alltid via post, sms och e-post och läggs ut här i samband med att avbrottet startar.

När vi planerar ett avbrott försöker vi anpassa tiden så att avbrottet medför så lite störningar som möjligt, men ibland kan det ändå komma olägligt. Av säkerhetsskäl vill vi undvika arbete med planerade avbrott på kvällar och nätter.

Kontakta oss på 0302-558 50 för att rapportera ett avbrott eller driftstörning på elnät eller fjärrvärme.

Information om avbrott

 
Om någonting inte fungerar som det ska så ber vi dig att så fort som möjligt kontakta oss, så att vi snabbt kan åtgärda felet. 

Telefon: 0302-558 50
Måndag - torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00
Jour/övrig tid på 0302-164 20

Här hittar du mer information om vad du själv kan göra vid ett strömavbrott.

 • Vad kan jag göra innan jag anmäler ett elavbrott?

  När strömmen går kan anledningen vara att det blivit ett avbrott i vårt elnät eller så kanske en säkring har löst ut i ditt hem.

  Börja alltid att kontrollera din egen anläggning först. Det bästa sättet är att kontrollera om grannen har ström. Om inte, så ligger troligen felet på elnätet och då behöver du kontakta oss.

  Om du behöver hjälp med att åtgärda ett elfel inom din egen fastighet kontaktar du en elinstallatör.

  Om grannen däremot har ström kan du följa nedan steg för att lista ut var felet sitter i din fastighet.

 • Helt strömlös?

  Finns jordfelsbrytare? Kontrollera om den har löst ut. Om jordfelsbrytaren har löst ut, försök slå till den.

  1. Skruva ur eller slå från säkringarna i din elcentral.

  2. Slå till jordfelsbrytaren.

  3. Skruva i eller slå till säkringarna en och en tills jordfelsbrytaren löser ut igen.

  4. Skruva ur eller slå från den säkring som förorsakade utlösningen av jordfelsbrytaren.

  5. Kontrollera apparater anslutna på den grupp som förorsakade utlösningen.

  6. Om du inte finner felet själv, kontakta en installatör.

  Har jordfelsbrytaren inte löst ut, kontakta oss.

 • Delvis strömlös?

  Kontrollera i första hand säkringarna i din elcentral. Visas symbolerna L1, L2, L3 i displayen på din elmätare, har du ström fram till din anläggning. Saknar du någon av L1 L2 L3 i displayen kan det bero på två orsaker:

  1. Någon av dina mätarsäkringar är sönder.

  2. Du saknar ström fram till din anläggning.

  Om inget syns på mätarsäkringarna:

  1. Slå från huvudströmbrytaren och byt plats på säkringarna. Slå till huvudströmbrytaren och kontrollera om felet har flyttat sig (andra delar av huset blir strömlöst).

  2. Om felet har flyttat sig är en av säkringarna trasig. Byt ut den trasiga säkringen och du bör ha strömmen åter.

  Om inget av ovanstående hjälper, kontakta oss.

 • Avbrottsinformation i fastighet

  Är du fastighetsägare med hyresgäster kan det vara bra att känna till att du har ett ansvar att förmedla avbrottsinformation vidare till dem.

 • Tips och råd vid ett planerat elavbrott

  Vid ett planerat avbrott är det bra att stänga av eller dra ut kontakterna till ömtålig elektronik och apparater. Även tvätt- och diskmaskin bör stängas av. Om strömavbrottet varar mer än tre timmar kan det också vara bra att fylla vatten i kastruller och tomma flaskor.

  Mat i kylskåp håller sig kall i cirka 4 timmar om man inte öppnar dörren i onödan. Är det vinter och kallt är ett alternativ att förvara kyl- och frysvaror utomhus. I frysen håller sig maten i minst 24 timmar om man inte öppnar dörren i onödan. En bra isolerad och välfylld frys håller maten fryst i upp till 48 timmar.

 • Tips och råd vid ett längre oplanerat elavbrott

  El- och värmeavbrott kan inträffa och pågå under en längre tid. Under vinterhalvåret, när det är det kallt och mörkt i Sverige, kan det bli extra besvärligt. Har du vad du behöver för att klara ett längre elavbrott i ditt hem? Hur håller du värmen? Hur får du tag på vatten? Och hur lagar du mat?

  Energimyndigheten ger tips och råd om vad du kan göra för att förebygga och lindra konsekvenser som ett längre elavbrott innebär.

  https://www.energimyndigheten.se/elavbrott

 • Felanmäla fjärrvärme

  Om du blir utan värme och varmvatten och du tror att det är fel på fjärrvärmeanläggningen är du välkommen att kontakta vår kundservice. Innan du ringer är det bra om du själv kontrollerat följande:

  Fjärrvärmeanläggningen

  1. Kontrollera fjärrvärmecentralens inkommande temperatur, den ska ligga på minst 60 grader.

  2. Kontrollera även dina säkringar, att det finns el fram till reglerenheten och cirkulationspumpen.

  Fastighetens anläggning

  1. Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar. Genom att lägga en hand eller ett öra mot pumpen kan du känna om den vibrerar.

  2. Kontrollera att du inte har luft i dina radiatorer (element) och även att du har tillräckligt med vatten i ditt expansionskärl.

 • Vad är det för ersättning vid strömavbrott?

SMS vid driftstörningar

Vi använder SMS för att informera om planerade och akuta driftstopp där du bor. Har du registrerat ett privat mobilnummer till din adress får du detta automatiskt. Vill du ändra ditt nummer gör du detta enklast genom att logga in på Mina sidor.

Felanmälan

Om någonting inte fungerar som det ska så ber vi dig att snarast kontakta oss, så att vi snabbt kan åtgärda felet. Du hittar rätt kontaktuppgifter via den här länken.