Vi belönar våra trogna kunder

Är ditt elhandelsavtal på väg att löpa ut? Hör av dig till oss och förnya ditt elavtal så ser vi till att ge dig ett bra pris. Vi är måna om våra trogna kunder! 

Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före bindningstidens utgång får du en påminnelse av oss om att innevarande bindningstid löper mot sitt slut. Om ingen uppsägning har skett inom utsatt tid enligt meddelandet förlängs avtalet automatiskt med ny bindningstid om tolv månader till det nya pris som framgår av meddelandet. Den automatiska förlängningen fortsätter därefter tolv månader i taget tills avtalet sägs upp. 

Avtalet om rörligt elpris gäller tillsvidare och får sägas upp av båda parter med en månads varsel. 

Våra avtalsvillkor

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om våra elavtal och hjälper dig att hitta rätt. Telefon 0302-558 50 eller