Elnätsabonnemang och avgifter

Elnätsavgiften är uppdelad i två delar:

  • Abonnemang är en fast årlig avgift som bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt. Denna avgift betalar du för att ha tillgång till elnätet. 

  • Elöverföring är en rörlig kostnad för transporten av el genom elnätet och du betalar per använd kilowattimme.

Enkeltariff

Enkeltariff har de flesta av våra kunder. Denna tariff gäller för 16 A och uppåt. Nedan ser du de fasta priserna/år både exkl. moms och inkl. moms. 

Till den fasta kostnaden tillkommer en rörlig överföringsavgift/kWh som tas ut för att leverera el till din bostad.

Priser för 2024:
27,52 öre/kWh exkl. moms
34,40 öre/kWh inkl. moms

Mätarsäkring

Fast avgift kr/år 

Ampere (A)

Exkl. moms 

Inkl. moms

16

2 184

2 730

20

2 850

3 563

25

3 525

4 406

35

5 289

6 611

50

7 242

9 053

63

10 838

13 548

80

11 649

14 561

100

14 836

18 545

125

15 813

19 766

160

16 780

20 975

200

20 706

25 883

225

30 166

37 708

250

36 045

45 056

315

39 767

49 709

320

43 547

54 434

400

55 296

69 120

500

61 170

76 463

600

67 044

83 805

640

73 570

91 963

Myndighetsavgifter

Uttagspunkt för lågspänning

Elberedskapsavgift

39,20 kr/år

Nätövervakningsavgift

4,35 kr/år

Elsäkerhetsavgift

11,10 kr/år

Summa:

54,65 kronor

Energiskatt 2024 (gäller från 1 januari 2024)

42,8 öre/kWh

 

Elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgiften ingår i elöverföringsavgiftens fasta del.

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.