Elnätsabonnemang och avgifter

Elnätsavgiften är uppdelad i två delar:

  • Abonnemang är en fast årlig avgift som bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt. Denna avgift betalar du för att ha tillgång till elnätet. 

  • Elöverföring är en rörlig kostnad för transporten av el genom elnätet och du betalar per använd kilowattimme.

Enkeltariff

Enkeltariff har de flesta av våra kunder. Denna tariff gäller för 16 A och uppåt. Nedan ser du de fasta priserna/år både exkl. moms och inkl. moms. 

Till den fasta kostnaden tillkommer en rörlig överföringsavgift/kWh som tas ut för att leverera el till din bostad.

Gällande priser 2022:
21,80 öre/kWh exkl. moms
27,25 öre/kWh inkl. moms

Mätarsäkring

Fast avgift kr/år 

Ampere (A)

Exkl. moms 

Inkl. moms

16

1 798

2 248

20

2 346

2 933

25

2 902

3 628

35

4 354

5 443

50

5 962

7 453

63

8 922

11 153

80

9 590

11 988

100

12 214

15 268

125

13 018

16 273

160

13 814

17 268

200

17 046

21 308

225

24 834

31 043

250

29 674

37 093

315

32 738

40 923

320

35 850

44 813

400

45 522

56 903

500

50 358

62 948

600

55 194

68 993

640

60 566

75 708

Myndighetsavgifter

Uttagspunkt för lågspänning

Elberedskapsavgift

39,20 kr/år

Nätövervakningsavgift

4,35 kr/år

Elsäkerhetsavgift

10,25 kr/år

Summa:

53,80 kronor

Energiskatt (gäller från 1 januari 2022)

36,00 öre/kWh

 

Elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgiften ingår i elöverföringsavgiftens fasta del.

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.