Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Myndighetsavgifter på våra nätpriser

Eldistributionsverksamheten i Sverige har tre övervakande myndigheter, var och en av dessa finansierar sin verksamhet genom att ta ut avgifter via nätpriset.

Nätövervakningsavgift

Eftersom nätföretagen har monopol på eldistributionsverksamheten inom respektive nätområde krävs en prisövervakande myndighet. Energimyndigheten har detta uppdrag och tar betalt för verksamheten genom nätövervakningsavgiften. Nätövervakningsavgiften är för närvarande 3 kr/år (exkl. moms).

Elsäkerhetsavgift

Elsäkerhetsverket har i uppgift att övervaka elsäkerheten i elinstallationer, i meningen personsäkerhet. Det vill säga att elinstallationer utförs föreskriftsenligt och av behörig personal, de informerar också om elfaran med mera. Elsäkerhetsavgiften är för närvarande 9,50 kr/år (exkl. moms).

Elberedskapsavgift

Svenska Kraftnät övervakar elsäkerheten i meningen leveranssäkerhet. Detta innebär bland annat att se till att det finns tillräckliga reservkraftsresurser såväl i normaldrift som i störningssituationer, att det finns en beredskapsorganisation som fungerar i kris- och ofredssituationer med mera. Elberedskapsavgiften är för närvarande 39,20 kr/år (exkl. moms).