Avtalsvillkor 

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på elhandels-, elnäts- och fjärrvärmeområdet. De nya villkoren tillämpas fr o m 1 april 2019.

Elhandel

Elnät

Fjärrvärme