Avtalsvillkor 

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på elhandels-, elnäts- och fjärrvärmeområdet. 

Elhandel

Mikroproduktion

Småskalig elproduktion

Elnät

Fjärrvärme