Vägförening/BRF

Om man vill installera många laddboxar vid exempelvis en parkering tillhörande en BRF eller samfällighet, behöver man först ta reda på om det finns befintlig anslutningspunkt och vilken säkringsstorlek som krävs. Man tar hjälp av en installatör som kan rekommendera storlek på säkring utifrån hur många laddare man vill sätta upp och hur stor effekt varje laddare ska ha.

Även här är det bra med lastbalansering för att man ska slippa betala för en överdimensionerad anslutning. Information om lastbalansering kan man fråga installatören och leverantören av laddboxen om, då olika leverantörer har olika lösningar. Gör gärna en jämförelse för att se vilken leverantör som bäst kan möta era behov.