Årsredovisningar

Här kan du ladda ner Lerum Energis årsredovisningar om du vill ta reda på mer om vår verksamhet.

Lerum Energi AB

Koncernen Lerum Nät AB

Lerum Elhandel AB

Lerum Fjärrvärme AB

Lerum Energi i siffror

Lerum Nät AB ansvarar för investeringar i nätet, till exempel utbyggnad, underhåll och mätning. Vi ser också till att elnätet fram till dig fungerar och har beredskap för att avhjälpa fel dygnet runt, året om. I dag har vi drygt 18 000 elnätskunder.

Vi har cirka 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer. Bolaget omsätter närmare 150 MSEK per år och investerar för närvarande över 50 MSEK årligen. Totalt är vi cirka 50 anställda.

I Lerum Nät AB ingår dotterbolagen Lerum Elhandel AB samt Lerum Fjärrvärme AB.
 
Lerum Elhandel AB säljer el från förnyelsebar vattenkraft. Vi erbjuder även el som är producerad i våra egna vattenkraftverk i Säveån.

Lerum Fjärrvärme AB erbjuder fjärrvärme i orterna Lerum, Gråbo, Stenkullen och Floda. Bolaget äger och och ansvarar för driften av våra tre vattenkraftverk i Säveån; Floda kraftverk, Hillefors kraftverk och Hedefors kraftverk.