100% fossilfri fjärrvärme från hemmaplan

Fjärrvärme är den vanligaste värmekällan i Sverige och står för ungefär hälften av all uppvärmning. Principen är lika smart som enkel- istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla produceras värmen i en gemensam anläggning . Lerum Energi har fyra sådana gemensamma anläggningar där vi producerar 100 % fossilfri fjärrvärme lokalt i Lerum, Stenkullen, Gråbo och Floda.

Idag finns fyra fjärrvärmeverk i Lerums kommun. Tillsammans genererar de cirka 50 GWh värmeenergi varje år och värmer allt från villor till stora fastigheter. Fjärrvärme är en klok och miljövänlig uppvärmningskälla eftersom den produceras centralt och tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade.

Våra fyra fjärrvärmeverk är 100% fossilfria och bränslet vi använder består av rester från skogsavverkningen i Västsvenska skogar, till exempel grenar och toppar. Bränslet vi använder kommer från sågverksrester, tex pellets från timmerindustrin.

I fjärrvärmeverket i Lerum tar vi dessutom tillvara på värmen i rökgaserna. Sedan 2018 sköter vi även driften av Partilles fjärrvärmenät med cirka 16 000 abonnenter.

Våra anläggningar

Lerums värmecentral

Fyra pannor som tillsammans har en installerad effekt på 19,3 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till cirka 30 GWh. Cirkeldiagram visar detaljerad bränslemix där produktion i sin helhet är 100% fossilfri. 

Gråbo värmecentral

Fyra pannor som tillsammans har en installerad effekt på 6 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till cirka 10 GWh. Cirkeldiagram visar detaljerad bränslemix där produktion i sin helhet är 100% fossilfri.

Stenkullens värmecentral

Tre pannor som tillsammans har en installerad effekt på 2 MW. Den årliga energiproduktionen uppgår till cirka 2 GWh. Cirkeldiagram visar detaljerad bränslemix där produktion i sin helhet är 100% fossilfri.

Floda värmecentral

Två pannor som tillsammans har en installerad effekt på 5,8 MW. Fjärrvärmesystemet i Floda är under utbyggnad och den årliga energiproduktionen uppgår nu till 6 GWh. Cirkeldiagram visar detaljerad bränslemix där produktion i sin helhet är 100% fossilfri.

Förklaringar:
1 MW (mega watt) = 1.000 kW (kilo watt), sorten för effekt.
1 GWh (giga watt timme) = 1.000.000 kWh (kilo watt timme), sorten för energi.

Bränslemix 2023