Sälj ditt överskott till oss

För att sälja ditt överskott till oss behöver du vara elhandelskund hos Lerum Energi samt ha en produktionsanläggning med maximalt paneleffekt på 43,5kw och/eller en huvudsäkring på max 63A.
Ersättningen är till självkostnadspris och följer Nord Pools timvisa spotpris per kWh.
Är du elhandelskund hos oss behöver du inte göra något, vi köper automatiskt ditt överskott och du ser det som ett avdrag på fakturan från oss.
 
Vill du bli elhandelskund och sälja ditt överskott till oss kan du teckna elavtal här.
 
När vi registrerar din anläggning så skickar vi dig ett anläggnings-ID som gäller för din solcellsanläggning. Har du avtal med ett annat elhandelsbolag så mottar elhandelsbolaget din produktionsanläggning via mottagningsplikt. 

Nätnytta för din överskottsproduktion

Så snart din solcellsanläggning är slutgodkänd och i drift kommer du få ersättning för nätnyttan. Du behöver inte anmäla det till oss. Nätnyttan beräknas efter de kostnadsminskningar som elnätsföretaget får till följd av din överskottsproduktion.
Är du producent i Lerum Energis elnät uppgår för närvarande ersättning till 6,50 öre/kWh inklusive moms.