Solenergi - el och värme från solen

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag. 

Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad mot kol, olja och naturgas. 

  • Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid.

  • Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

  • Även om el- och värmeproduktionen från solenergi inte ger några utsläpp påverkar det miljön indirekt, till exempel vid tillverkning, transport och eventuellt underhåll.

 

Sälj ditt överskott till oss

För att sälja ditt överskott till oss behöver du vara elhandelskund hos Lerum Energi samt ha en produktionsanläggning med maximalt paneleffekt på 43,5kw och/eller en huvudsäkring på max 63A.
Ersättningen är till självkostnadspris och följer Nord Pools timvisa spotpris per kWh.
Är du elhandelskund hos oss behöver du inte göra något, vi köper automatiskt ditt överskott och du ser det som ett avdrag på fakturan från oss.

Vill du bli elhandelskund och sälja ditt överskott till oss kan du teckna elavtal här.

När vi registrerar din anläggning så skickar vi dig ett anläggnings-ID som gäller för din solcellsanläggning. Har du avtal med ett annat elhandelsbolag så mottar elhandelsbolaget din produktionsanläggning via mottagningsplikt. 

Nätnytta för din överskottsproduktion

Så snart din solcellsanläggning är slutgodkänd och i drift kommer du få ersättning för nätnyttan. Du behöver inte anmäla det till oss. Nätnyttan beräknas efter de kostnadsminskningar som elnätsföretaget får till följd av din överskottsproduktion.
Är du producent i Lerum Energis elnät uppgår för närvarande ersättning till 4 öre/kWh inklusive moms.

Vi hjälper dig på vägen

Vi hjälper dig gärna vidare i processen!
Det finns även bra information på Energimyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! Telefon 0302-558 50 eller