Solenergi - el och värme från solen

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad mot kol, olja och naturgas.

  • Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid.

  • Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

  • Även om el- och värmeproduktionen från solenergi inte ger några utsläpp påverkar det miljön indirekt, till exempel vid tillverkning, transport och eventuellt underhåll.

Vi hjälper dig på vägen

Vi hjälper dig gärna vidare i processen!
Det finns även bra information på Energimyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! Telefon 0302-558 50 eller