Solenergi - el och värme från solen

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag. 

Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad mot kol, olja och naturgas. 

  • Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid.

  • Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

  • Även om el- och värmeproduktionen från solenergi inte ger några utsläpp påverkar det miljön indirekt, till exempel vid tillverkning, transport och eventuellt underhåll.

Solcellsprocessen

1. Välj installatör / Leverantör

Det finns flera solcellsleverantörer. Kontakta en leverantör för att få hjälp med vilka solceller som passar på ert hus. 

2. Inför installation

När du har kontakt en behörig solcellsleverantör eller installatör så gör denna en föranmälan till Lerum Energi. 

Lerum Energi använder ett webbaserat system för kontakt med installatörer, Installatörswebben.  Elinstallatörer har i regel själv god koll på vilka dokument som ska skickas in. 

3. Klartecken från oss / Nätavtal

När vi fått in en korrekt ifylld föranmälan besvarar vi den normalt inom 5 arbetsdagar. Under semestertider är handläggningstiden längre.  

Vi skickar sedan ut ett installationsmedgivande till installatören som då har klartecken att utföra arbetet. 

4. Efter installation

När elinstallatören har slutfört installationen ska hen skicka in en färdiganmälan till oss, via Installatörswebben. Inom 4 - 5 veckor kommer vi ut och byter din elmätare samt gör en kontroll av anläggningen. Efter godkännande kan du starta igång din anläggning. Du får inte starta din anläggning innan ett godkännande från Lerum Energi.

Därefter skickar vi ett digitalt avtal till dig som kund som ska signeras för att din anläggning ska kunna anslutas till Lerum Energis nät.

5. Registrering av anläggning

När vi bytt din mätare så registrerar vi din anläggning i vårt system så att din produktionsanläggning får ett eget anläggnings-ID. När anläggningen blivit registrerad så kan du följa ditt överskott, som köps av din elhandlare, i vår app eller på mina sidor. 

Sälj ditt överskott till oss

För att sälja ditt överskott till oss behöver du vara elhandelskund hos Lerum Energi samt ha en produktionsanläggning med maximalt paneleffekt på 43,5kw och/eller en huvudsäkring på max 63A.
Ersättningen är till självkostnadspris och följer Nord Pools timvisa spotpris per kWh.
Är du elhandelskund hos oss behöver du inte göra något, vi köper automatiskt ditt överskott och du ser det som ett avdrag på fakturan från oss.

Vill du bli elhandelskund och sälja ditt överskott till oss kan du teckna elavtal här.

När vi registrerar din anläggning så skickar vi dig ett anläggnings-ID som gäller för din solcellsanläggning. Har du avtal med ett annat elhandelsbolag så mottar elhandelsbolaget din produktionsanläggning via mottagningsplikt. 

 

Nätnytta för din överskottsproduktion

Så snart din solcellsanläggning är slutgodkänd och i drift kommer du få ersättning för nätnyttan. Du behöver inte anmäla det till oss. Nätnyttan beräknas efter de kostnadsminskningar som elnätsföretaget får till följd av din överskottsproduktion.
Är du producent i Lerum Energis elnät uppgår för närvarande ersättning till 6,50 öre/kWh exklusive moms.

Vi hjälper dig på vägen

Vi hjälper dig gärna vidare i processen!
Det finns även bra information på Energimyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! Telefon 0302-558 50 eller