Lerum Energis företagsledning

 

Anders Zetterman
Tf VD
Telefon: 0302-558 55

Jenny Nordlund
Marknad- och Kundservicechef
Telefon: 0302-524 401

Thomas Jansson
Ekonomichef
Telefon: 0302-558 75

Ulrika Angervall
HR-ansvarig
Telefon: 0302-558 52

Daniel Rand
Entreprenadchef och tf Fjärrvärmechef
Telefon: 0302-558 69

Frida Vånder
Nätchef
Telefon: 0302-558 73