Lerum Energis företagsledning

 

Mats Jakobsson
VD
Telefon: 0302-558 51
Mobil: 0709-519 580

Jenny Nordlund
Marknad- och Kundservicechef
Telefon: 0302-524 401

Thomas Jansson
Ekonomichef
Telefon: 0302-558 75

Ulrika Angervall
HR-ansvarig
Telefon: 0302-558 52

Anders Zetterman
Chef, Fjärrvärme och Vattenkraft
Telefon: 0302-558 55

Daniel Rand
Chef Service & Entreprenad
Telefon: 0302-558 69

Frida Vånder
Tf Nätchef
Telefon: 0302-558 73