Att tänka på vid anslutning till elnätet

Har du en fastighet som ska anslutas till elnätet eller ska du bygga ett hus och behöver tillfällig el under byggtiden? Det är vi på Lerum Energi som ansluter din fastighet till elnätet om den ligger inom vårt nätområde.

Tänk på att du alltid ska anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten i elanläggningar. Kontakta en behörig elinstallatör som anmäler ärendet till oss. Det gäller även ändringar i en befintlig anläggning. Det är installatören som sköter kontakten med oss. 

Så här gör du

Uppsägning av abonnemang i Lerum Energis nät

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som du betalar om du ansluter dig till eller utökar ditt abonnemang i nätet. Du betalar för tillgång till elnätet och för ledningen från vårt kabelskåp fram till ditt mätarskåp.

Felanmälan elnät

Strömavbrott eller en gatulampa som har slutat lysa? Vi hjälper dig!