Frågor & svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss. Använd gärna sökfunktionen!

Energirådgivning

Lerums kommuns energi- och klimatrådgivning är en opartisk tjänst som bland annat svarar på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter och klimatet.
Läs mer >>

Ett ljusare Lerum

Lerums kommun ansvarar för 10 000 belysningspunkter med en brinntid på
4300 timmar per år. Lerum Energi sköter drift och underhåll av anläggningarna.
Läs mer >>