Vattenkraft - förnybar och fossilfri energi

Som en del i vårt hållbarhetsarbete producerar Lerum Energi 100% förnybar vattenkraft i Säveån. Vi tycker att det är viktigt att stå upp för minskade koldioxidutsläpp och den effekt detta får på klimatförändringar. Därför känns det extra bra att vi kan bidra på detta sätt.  

De största miljöfördelarna med vattenkraft

Små utsläpp

Vattenkraft är den förnyelsebara kraftkälla som under sin livscykel ger lägst koldioxidutsläpp och minimerar därför klimatpåverkan.
Så här ser en livscykelanalys för förnyelsebara energi när det gäller CO2-påverkan*:

  • Vattenkraft 8,4 g/kWh

  • Vindkraft 13,3 g/kWh

  • Solkraft 23,8 g/kWh

* Certifierad av tredjepartsgranskare: Bureau Veritas.

Förnybar

Vattenkraften är förnybar och sliter därför inte på klimatet. Inget fossilt bränsle behövs.

Lagringsbar 

Eftersom vatten till största delen lagras i vattenmagasin kan vi se till att tappa vatten även under vintern när samhället behöver elen som mest.

Reglerbar

Energin från vattenkraften går till den allra största delen att lagra i form av vattenmagasin, vilket gör att vi även får el en vindstilla vinterdag när vi behöver den som bäst. Vi styr själva när elen skall produceras och kan också anpassa oss till när andra förnybara energikällor är aktiva. Förändringar i efterfrågan eller av andra produktionsformer hanteras genom att reglera vattenkraften. 

  • Vattenkraften är reglerbar vilket gör att vi kan producera el precis när den behövs. Gör att det finns el i uttagen och rätt frekvens i ledningarna. 

  • Vattenkraften kan balansera upp andra förnybara energikällor som producerar väldigt olika efter dygnets timmar och mellan månader. När till exempel solen skiner kan man pausa vattenkraften om elen inte behövs mer än vanligt. 

  • Skulle vattenkraften stängas idag skulle vi förlora nästan hälften av vår elproduktion.

  • Vattenkraft släpper ut minimalt med koldioxid vilket medverkar till att nå de globala klimatmålen och stödjs inom ramen för elcertifikat och UG (UtsläppsGarantier). Ska vattenkraften i till exempel Hillefors kompenseras med solceller så krävs ca 3 hektar på någon mark som idag utgörs av tex skog, äng eller odlingsbar mark. Endast vattenkraften kan generera energi dygnet runt ihop med lagringskapacitet. All el konsumeras normalt i samma stund som den produceras. Detta blir speciellt påtagligt med el från vind och sol då det där inte finns något naturligt sätt att skjuta upp produktionen.

Säveåel

Vill du som företagare kunna redovisa att du köpt förnybar vattenkraft från våra lokala vattenkraftverk i Lerum? Vi erbjuder då ett specialutformat certifikat för Säveåel.

Kontakta vår kundservice så får du reda på mer hur du tecknar ett lokalt erbjudande eller välj direkt till Säveålel när du tecknar ditt avtal här.

Här kan du läsa mer om våra tre vattenkraftverk som producerar all Säveåel.