Vi använder oss av cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår!

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för ett liv utan avbrott!

Vi har under lång tid gjort stora investeringar för att skapa en stabil och välutvecklad infrastruktur med hög leverans- och driftsäkerhet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå. Vi förvaltar mer än 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer för att våra 17 500 kunder ska kunna leva sitt liv utan avbrott. 

Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet. Här presenterar vi några av de aktuella projekt vi jobbar med just nu. 

Insatser för 35 miljoner i år.

I år planeras arbeten för ca 35 MSEK. Det omfattar underhåll, vädersäkring och nybyggnation.

Vädersäkring i stora delar av kommunen Under året kommer stora utvecklingsarbeten att äga rum i kommunen för att vädersäkra elnätet. Vi gräver ner kablar i ett flertal områden. 

Stora Bråta I samband med kommunens planer på VA-arbeten och nya bostäder i Stora Bråta planerar vi att samförlägga kabel. 

Ekekullen i Tollered Ersätta luftlinjer med kabel i mark. 

Aspenäs - Gorås Vi ersätter luftledning med kabel i mark. 

Ny mottagningsstation Klar under våren.

Kommunens bredbandssatsning Samtidigt med kommunens bredbandssatsning ser vi det lämpligt att förlägga kabel för att förstärka och vädersäkra. Ett flertal områden är aktuella.

Nybyggnation Ett antal stora nybyggnadsprojekt runt om i kommunen innebär en utbyggnad av elnätet. 

 

Löpande underhåll hela året

I samband med att kommunen gör VA-projekt passar vi på att gräva ner elkablar vilket vädersäkrar elnätet. Det arbetet sker löpande. 

Av våra 130 mil ledningar har vi delat upp området i sex sektioner där vi röjer och besiktigar samt underhåller enligt plan cirka en sektion per år. Detta till en kostnad av cirka 5 MSEK/år.

 

Senast uppdaterat 2020-02-26