För ett liv utan avbrott

Det är vi som är ditt lokala energibolag, som ser till att ditt liv kan flyta på utan avbrott. Vi hämtar vår energi och vi lägger vår energi här i Lerum. 

Vi har under lång tid gjort stora investeringar för att skapa en stabil och välutvecklad infrastruktur med hög leverans- och driftsäkerhet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå. 

Vi förvaltar mer än 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer för att våra 18 500 kunder ska kunna leva sitt liv utan avbrott. Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet.

Insatser för 50 miljoner kronor

Under 2022 utförs arbeten och insatser för ca 50 miljoner kronor. Det omfattar underhåll, vädersäkring och nybyggnationer. 

  • I Aspenäs och ut mot Intagan ska vi kablifiera nätet. Arbetet kan pågå inpå 2023 och efter avslutat projekt är det mesta av högspänningsnätet i centrala Lerum nedtagen från luften till marken.

  • Nya nätstationer vid Häckenvägen, Ölslanda och Torpadal. Samtidigt installerar vi ny kontroll- och kommunikationsutrustning i våra staioner för bättre övervakning av vårt nät.

  • Vi bygger nätstation och har dragit fram högspänningskabel till den snabbladdningsstaion som kommer utmed E20 i Floda.

  • Efter många års kablifieringsarbeten är det dags för raseringsarbeten av luftledningar och stolpar.

  • Det är fortsatt högt tryck på nybyggnationer i kommunen vilket innebär att det blir hög belastning på nyanslutningar hos Lerum Energi.

  • Även förberedelserna inför det stora mätarbytet är igång där vi ska byta ut mätare hos alla lågspänningskunder i Lerum och Partille.

 

 

Elens väg till ditt vägguttag

Över hela Sverige finns ett stamnät med ledningar som transporterar el från exempelvis vattenkraftverk, med en spänning på 400 000 volt. I mottagningsstationer sänks spänningen till ungefär 10 000 volt, innan en del går vidare till tyngre industrier. Resten fördelas ut i lokalnätet via mindre nätstationer, där spänningen sänks till 230 volt för att sedan hamna i ditt eluttag.

  • I dagsläget har vi två mottagningstationer, M1 Berg samt M4 Johanneberg. 

Ansluta till elnätet

Det är vi på Lerum Energi som ansluter din fastighet till elnätet om den ligger inom vårt nätområde.

Felanmälan elnät

Strömavbrott eller en gatulampa som har slutat lysa? Vi hjälper dig!