För ett liv utan avbrott

Det är vi som är ditt lokala energibolag, som ser till att ditt liv kan flyta på utan avbrott. Vi hämtar vår energi och vi lägger vår energi här i Lerum. 

Vi har under lång tid gjort stora investeringar för att skapa en stabil och välutvecklad infrastruktur med hög leverans- och driftsäkerhet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå. 

Vi förvaltar 145 mil ledningar och 390 transformatorstationer för att våra 19 000 kunder ska kunna leva sitt liv utan avbrott. Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet.

 

 

 

Elens väg till ditt vägguttag

Över hela Sverige finns ett stamnät med ledningar som transporterar el från exempelvis vattenkraftverk, med en spänning på 400 000 volt. I mottagningsstationer sänks spänningen till 20-10 kV, innan en del går vidare till tyngre industrier. Resten fördelas ut i lokalnätet via mindre nätstationer, där spänningen sänks till 230 volt för att sedan hamna i ditt eluttag.

  • I dagsläget har vi två mottagningstationer, M1 Berg samt M4 Johanneberg. 

Ansluta till elnätet

Det är vi på Lerum Energi som ansluter din fastighet till elnätet om den ligger inom vårt nätområde.

Felanmälan elnät

Strömavbrott eller en gatulampa som har slutat lysa? Vi hjälper dig!