Nu har vi ett av Sveriges bästa elnät!

Sedan flera år tillbaka presterar Lerums elnät långt bättre än genomsnittet både vad gäller antal avbrott och minuter avbrott. Samtidigt fortsätter våra elnätsavgifter att ligga en bra bit under riksgenomsnittet. 

I takt med elektrifieringen av samhället har ett stabilt elnät blivit viktigare än någonsin för både hushåll och företag. De senaste femton åren har vi på Lerum Energi gjort kraftfulla investeringar i det lokala elnätet. Bland annat har vi säkrat det mot hårt väder, förbättrat övervakningssystem och byggt en ny mottagningsstation. Insatser som nu visar goda resultat.

Nu fortsätter vi arbetet mot framtidens elnät!

Om elnätsavgiften

En stor del av elnätsavgiften utgörs av energiskatt. Energiskatten betalas i öre per förbrukad kWh och är en statlig punktskatt som årligen justeras av regeringen. År 2024 höjdes energiskatten från 49 öre till 53,5 öre, inklusive moms, per kWh. Elnätföretagens uppgift är att via elnätsfakturan samla in skatten och betala den vidare till skatteverket. 

Utöver energiskatt består elnätsavgiften av  en fast abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften är fast och bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt. För överföringen av el hem till dig tar vi som nätägare ut en avgift. Överföringskostnaden är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

Elens väg till ditt vägguttag

Över hela Sverige finns ett stamnät med ledningar som transporterar el från exempelvis vattenkraftverk, med en spänning på 400 000 volt. I mottagningsstationer sänks spänningen till 20-10 kV, innan en del går vidare till tyngre industrier. Resten fördelas ut i lokalnätet via mindre nätstationer, där spänningen sänks till 230 volt för att sedan hamna i ditt eluttag.

  • I dagsläget har vi två mottagningstationer, M1 Berg samt M4 Johanneberg. 

  • Vi förvaltar 145 mil ledningar och 390 transformatorstationer för att våra 19 000 kunder ska kunna leva sitt liv utan avbrott. Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet.

 

 

Ansluta till elnätet

Det är vi på Lerum Energi som ansluter din fastighet till elnätet om den ligger inom vårt nätområde.

Felanmälan elnät

Strömavbrott eller en gatulampa som har slutat lysa? Vi hjälper dig!