För ett liv utan avbrott

Det är vi som är ditt lokala energibolag, som ser till att ditt liv kan flyta på utan avbrott. Vi hämtar vår energi och vi lägger vår energi här i Lerum. 

Vi har under lång tid gjort stora investeringar för att skapa en stabil och välutvecklad infrastruktur med hög leverans- och driftsäkerhet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå. Vi förvaltar mer än 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer för att våra 17 500 kunder ska kunna leva sitt liv utan avbrott. Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet.

Insatser för 50 miljoner kronor

Under 2021 planeras arbeten och insatser för ca 50 miljoner kronor. Det omfattar underhåll, vädersäkring och nybyggnationer. Dessutom ska en ny mottagningsstation tas i drift, för att möjliggöra för det ökade effektbehovet i Lerums kommun.

  • I centrala Floda byter vi ut gamla 10 kV markkablar.

  • I Aspenäs - Gorås arbetar vi med att ersätta luftledningar med markkabel. 

  • Vi fortsätter arbetet med att byta ut gamla nätstationer. Detta gör vi för att säkra elleveranserna till våra kunder och för en säkrare arbetsmiljö för våra medarbetare. Nätstationer har i regel en transformator som sänker spänningen från 10 kV till 0,4 kV och kan försörja flera hundra kunder. 

  • I Uddared byter vi ut gamla transformatorstationer och ställverk.
    Transformatorstationer är en större variant av nätstationer som utför spänningssänkningar från högre spänningsnivåer ned till 10 kV.

  • Vädersäkring i stora delar av kommunen. Under året kommer stora utvecklingsarbeten att äga rum i kommunen för att vädersäkra elnätet. Vi gräver ner kablar i ett flertal områden. 

  • Ett antal stora nybyggnadsprojekt runt om i kommunen innebär en utbyggnad av elnätet. 

 

 

Elens väg till ditt vägguttag

Över hela Sverige finns ett stamnät med ledningar som transporterar el från exempelvis vattenkraftverk, med en spänning på 400 000 volt. I mottagningsstationer sänks spänningen till ungefär 10 000 volt, innan en del går vidare till tyngre industrier. Resten fördelas ut i lokalnätet via mindre nätstationer, där spänningen sänks till 230 volt för att sedan hamna i ditt eluttag.

  • I dagsläget har vi en mottagningstation, M1 Berg. 

  • Eftersom effektbehovet i Lerums kommun ökar bygger vi en till mottagningsstation, M4 Johanneberg, som driftsätts 2021.

Ansluta till elnätet

Det är vi på Lerum Energi som ansluter din fastighet till elnätet om den ligger inom vårt nätområde.

Felanmälan elnät

Strömavbrott eller en gatulampa som har slutat lysa? Vi hjälper dig!