För ett liv utan avbrott

Det är vi som är ditt lokala energibolag, som ser till att ditt liv kan flyta på utan avbrott. Vi hämtar vår energi här och vi lägger vår energi här i Lerum. 

Vi har under lång tid gjort stora investeringar för att skapa en stabil och välutvecklad infrastruktur med hög leverans- och driftsäkerhet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå. Vi förvaltar mer än 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer för att våra 17 500 kunder ska kunna leva sitt liv utan avbrott. Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet.

Insatser för 35 miljoner kronor

I år planeras arbeten för ca 35 miljoner kronor. Det omfattar underhåll, vädersäkring och nybyggnationer.

  • Vädersäkring i stora delar av kommunen. Under året kommer stora utvecklingsarbeten att äga rum i kommunen för att vädersäkra elnätet. Vi gräver ner kablar i ett flertal områden. 

  • I samband med kommunens planer på VA-arbeten och nya bostäder i Stora Bråta planerar vi att samförlägga kabel. 

  • Ekekullen i Tollered: Ersätta luftlinjer med kabel i mark. 

  • Aspenäs - Gorås: Vi ersätter luftledning med kabel i mark. 

  • Samtidigt med kommunens bredbandssatsning ser vi det lämpligt att förlägga kabel för att förstärka och vädersäkra. Ett flertal områden är aktuella.

  • Ett antal stora nybyggnadsprojekt runt om i kommunen innebär en utbyggnad av elnätet. 

 

 

Elens väg till ditt vägguttag

Över hela Sverige finns ett stamnät med ledningar som transporterar el ifrån Norrland till Skåne – elnätets motorväg med en spänning på 400 000 volt. I mottagningsstationen sänks spänningen till ungefär 20 000 volt som fördelas ut till nätstationer där spänningen sänks till 400V som sedan fördelas ut i lokalnätet till våra kunder. Resten fördelas ut i lokalnätet via  nätstationer, där spänningen sänks till 400 volt för att sedan hamna i ditt eluttag via kabelskåp och servisledning.

  • I dagsläget har vi en mottagningstation, M1 Berg. 

  • Eftersom effektbehovet i Lerums kommun  ökar bygger vi en till  mottagningsstation, M4 Johanneberg, som driftsätts 2021.

Ansluta till elnätet

Det är vi på Lerum Energi som ansluter din fastighet till elnätet om den ligger inom vårt nätområde.

Felanmälan elnät

Strömavbrott eller en gatulampa som har slutat lysa? Vi hjälper dig!