Tillgänglighetsredogörelse

Lerum Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Lerum Energi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i huvudsak förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga kan du läsa mer om i avsnittet "Brister".

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du bl.a. kontakta oss genom vårt formulär för att påtala brister i tillgängligheten.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har tillsammans med vår leverantör av webblösningen Initiva AB gjort en enklare genomlysning. Man har gått igenom sidor och testat dem med verktyg såsom Wave. 

Senaste bedömningen gjordes i november 2022.

Detta utlåtandet uppdaterades 2022-11-30.