Påtala brister i tillgänglighet på webbplatsen

Kontakta oss om du på grund av bristande webbtillgänglighet hindras från att ta del av innehållet i vår webbplats.

Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem och vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

För att vi ska kunna återkoppla om eventuell åtgärd behöver du lämna e-post som vi kan kontakta dig på. Återkoppling sker inom en vecka.

 

Du kan även kontakta oss på följande sätt

E-post:

Telefon: 0302 -558 50