Vår historia

På Lerum Energi vill vi inte bara följa med strömmen. Vi vill leda den.
Lerum Nät AB ansvarar för investeringar i nätet, till exempel utbyggnad, underhåll och mätning. Vi ser också till att elnätet fram till dig fungerar och har beredskap för att avhjälpa fel dygnet runt, året om. I dag har vi drygt 18 000 elnätskunder.

Vi har cirka 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer. Bolaget omsätter närmare 150 MSEK per år och investerar för närvarande över 50 MSEK årligen. Totalt är vi cirka 50 anställda.

I Lerum Nät AB ingår dotterbolagen Lerum Elhandel AB samt Lerum Fjärrvärme AB.

Säveåel

Lerum Elhandel AB säljer el från förnyelsebar vattenkraft. Vi erbjuder även el som är producerad i våra egna vattenkraftverk i Säveån.

Lokal fjärrvärme

Lerum Fjärrvärme AB erbjuder fjärrvärme i orterna Lerum, Gråbo, Stenkullen och Floda. Bolaget äger och och ansvarar för driften av våra tre vattenkraftverk i Säveån; Floda kraftverk, Hillefors kraftverk och Hedefors kraftverk. 

Elens historia

Att tänka sig världen utan elkraft är idag otänkbart. Varje dag produceras miljarder watt varje sekund, timme och dag i kraftverk som fungerar enligt principer som upptäcktes och utvecklades av ingenjörer på 1800-talet. Men vad elektricitet egentligen är och hur den fungerar var länge just en gåta. 

Även om människan tidigt visste att utnyttja jordens krafter till värme och rörelseenergi - att vind och vattenkraft kunde utgöra basen för jordbruket  - så skulle det ändå dröja innan människan lärde sig att nyttja elektricitet som sådan.

Kol och olja ansågs vara lösningen på det mesta, då de både kunde ge värme och kraft åt industrin i västvärlden. Ångmaskinen var länge den alltigenom drivande kraften. Men i slutet av 1800-talet började också elen få en betydelse av allmän karaktär i samhället. Det var främst gatubelysningen som elektrifierades. Det första kommunala elverket byggdes år 1885 i Härnösand. Glödlamporna kom ungefär vid samma tid och i slott som koja lyste nu lampan.

Elektriciteten präglar tveklöst vår tid och vi skulle stå fullständigt handfallna utan den. Men det finns lika mycket att lära ur historien som i framtiden. Vind, vatten och sol är inga nya källor till energi. Men jakten på nya källor, inte minst med tanke på de miljöeffekter fossila bränsleslag ger, gör att framtiden är minst sagt spännande.