Ta reda på vad som finns i marken!

Om du ska schakta, spränga eller göra andra markarbeten som kan skada underjordiska ledningar måste du först ta reda på vad som finns i marken. 

All anvisning av våra kablar och ledningar måste beställas minst 5 arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Detta gör du via Ledningskollen. Detta är kostnadsfritt första gången. Vid upprepade anvisningar på samma plats debiterar vi självkostnadspris.

Innan du beställer kabelanvisning förutsätter vi att du läser igenom våra anvisningar gällande kabelutsättning. Här står tydligt att läsa om vem som är ansvarig för vad gällande markarbeten. 

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skulle skadas. 

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! 

Telefon 0302-558 50 eller