Så här anmäler du ett fel till oss

Om någonting inte fungerar som det ska så ber vi dig att snarast kontakta oss, så att vi snabbt kan åtgärda felet.

Felanmälan elnät

Telefon: 0302-558 50
Måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-12.00
Jour/övrig tid på 0302-164 20

Att tänka på: 

När strömmen går kan anledningen vara att det blivit ett avbrott i vårt elnät eller så kanske en säkring har löst ut i ditt hem.  

 • Börja alltid att kontrollera din egen anläggning först. Det bästa sättet är att kontrollera om grannen har ström. Om inte, så ligger troligen felet på elnätet och då behöver du kontakta oss.

 • Om du behöver hjälp med att åtgärda ett elfel inom din egen fastighet kontaktar du en elinstallatör.

 • Om grannen däremot har ström kan du följa nedan steg för att lista ut var felet sitter i din fastighet.

Helt strömlös? 

Finns jordfelsbrytare?  Kontrollera om den har löst ut. Om jordfelsbrytaren har löst ut, försök slå till den. 

 1. Skruva ur eller slå från säkringarna i din elcentral.

 2. Slå till jordfelsbrytaren.

 3. Skruva i eller slå till säkringarna en och en tills jordfelsbrytaren löser ut igen.

 4. Skruva ur eller slå från den säkring som förorsakade utlösningen av jordfelsbrytaren.

 5. Kontrollera apparater anslutna på den grupp som förorsakade utlösningen.

 6. Om du inte finner felet själv, kontakta en installatör.
   

Har jordfelbrytaren inte löst ut, kontakta oss.

Delvis strömlös?

Kontrollera i första hand säkringarna i din elcentral. Visas symbolerna L1, L2, L3 i displayen på din elmätare, har du ström fram till din anläggning. Saknar du någon av L1 L2 L3 i displayen kan det bero på två orsaker:

 • Någon av dina mätarsäkringar är sönder.

 • Du saknar ström fram till din anläggning.
   

Om inget syns på mätarsäkringarna: 

 • Slå från huvudströmbrytaren och byt plats på säkringarna. Slå till huvudströmbrytaren och kontrollera om felet har flyttat sig (andra delar av huset blir strömlöst).

 • Om felet har flyttat sig är en av säkringarna trasig. Byt ut den trasiga säkringen och du bör ha strömmen åter.

Om inget av ovanstående hjälper, kontakta oss.

Felanmälan fjärrvärme

Om du blir utan värme och varmvatten och du tror att det är fel på fjärrvärmeanläggningen är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Telefon: 0302-558 50
Måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-12.00
Jour/övrig tid på 0302-164 20

Innan du ringer är det bra om du själv kontrollerat följande:

Fjärrvärmeanläggningen

 • Kontrollera fjärrvärmecentralens inkommande temperatur, den ska ligga på minst 60 grader.

 • Kontrollera även dina säkringar, att det finns el fram till reglerenheten och cirkulationspumpen.

Fastighetens anläggning

 • Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar. Genom att lägga en hand eller ett öra mot pumpen kan du känna om den vibrerar.

 • Kontrollera att du inte har luft i dina radiatorer (element) och även att du har tillräckligt med vatten i ditt expansionskärl.

Om felet beror på ett problem i vår anläggning kostar felavhjälpningen ingenting. Är det fel på din anläggning debiterar vi dig för felavhjälpningen. Kostnadens storlek beror på vad det är för fel.

Under garantitiden är felavhjälpningen givetvis kostnadsfri. Garantitiden är normalt två år från inkopplingsdatum.

Felanmälan gatubelysning

Vid akuta fel som innebär direkt fara är det viktigt att felanmäla på en gång till Lerum Energi, till exempel om en lucka saknas eller om man har kört på en stolpe.  

Telefon: 0302-558 50
Måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-12.00
Jour/övrig tid på 0302-164 20

Övriga fel anmäls via den här länken på Lerums kommuns webbplats.

Felanmälan publik laddplats för elbil

Felanmäla en laddstolpe? Kontakta oss på telefon 0302-558 50 eller

Vad är det för ersättning för strömavbrott?