För dig som har fjärrvärme installerat

Du som har fjärrvärme installerat har en fjärrvärmecentral som hanterar varmvattnet i huset. Här beskriver vi hur den fungerar och hur du kan få hjälp med service och underhåll.

  • Värmen från fjärrvärmevattnet förs över till husets värme- och varmvattensystem via en värmeväxlare. Eftersom värmeöverföringen sker genom tunna plattor av syrafast och rostfritt stål hålls fjärrvärmevattnet helt skilt från husets egna system.

  • Fjärrvärmecentralen sköter sig själv och anpassar uppvärmningen efter hur kallt det är utomhus. Du behöver alltså inte stänga av den på sommaren. När utomhustemperaturen är mer än 17-18 plusgrader stängs värmetillförseln till elementen av automatiskt.

  • Eftersom det finns få rörliga delar i en fjärrvärmecentral är det inte mycket som kan gå sönder. Det enda du behöver göra är att kontrollera att det inte läcker vatten eller låter konstigt i anläggningen. Om det händer är något fel och du bör göra en felanmälan hos oss. Någon gång i månaden bör du dessutom kontrollera att trycket i husets värmesystem är rätt. Normalt tryck är ca 1 bar.

Fjärrvärmecentralens delar
(gäller småhus)

I bilden till höger har vi markerat några av fjärrvärmecentralens delar som kan vara bra att känna till. Titta också i driftmanualen för mer exakt information om just din fjärrvärmecentral.

1. Tryckmätare

2. Värmeväxlare

3. Termometer framledning

4. Cirkulationspump

5. Säkerhetsventiler

6. Påfyllningskran

7. Reglercentral

8. Expansionskärl

9. Varmvattenväxlare

10. Shunt/Ställdon

11. Varmvattenventil

 

 

 

Frågor eller felanmäla