Vanliga fel - fjärrvärme

Här listar vi några vanliga fel som kan uppstå i din fjärrvärmeanläggning. Det kan  finnas flera orsaker till varför det ej fungerar som det ska. Flera av dem kan du felsöka och justera på egen hand. Hittar du ej svaren här nedan så kontakta oss för vidare instruktioner, support och felanmälan. 

Fel

Trolig orsak

Åtgärd

För låg temperatur på både värme och varmvatten

 • För låg fjärrvärmetemperatur på inkommande fjärrvärmevatten.

 • Ring och felanmäl på telefon 0302-558 50

För varmt i huset

 • Felaktig inställning av t.ex. värmekurvan.

 • Justera värmekurvan (se manual för regelcentral).

 • Utegivare ur funktion.

 • Läs av utetemperatur i regelcentralen (se manual) och jämför med verklig utetemperatur. Har du en äldre modell utan display?
  Ring och felanmäl på telefon 0302-558 50.

Dålig värme i hela huset

 • Dåligt tryck i värmesystemet.

 • Fyll på vatten i systemet samt lufta vid behov.

 • Cirkulationspumpen står still.

 • Kontrollera att cirkulationspumpen får ström – lyser pumpen?

 • Cirkulationspumpen går för sakta.

 • Justera hastigheten (se manual).

 • Fel i reglerutrustningen.

 • Kontrollera att ställmotorn rör på sig när inställningarna i reglercentralen ändras. Ring för hjälp!

 • Felaktig inställning av t.ex. värmekurvan.

 • Justera värmekurvan (se manual för regelcentral).

 • Termostatventilerna på elementen fungerar inte.

 • Kontakta en VVS-firma.

Dålig värme i delar av huset

 • Luft i systemet.

 • Lufta elementen.

 • Termostaterna på elementen   kärvar.

 • Skruva/montera termostaten.
  Ta bort termostaten och tryck försiktigt på ”piggen”.
  Kontakta en VVS-firma.

Pendlande temperatur och/eller störande ljud

 • Fel hastighet på cirkulationspumpen.

 • Justera inställningarna (se manual).

För varmt eller för kallt varmvatten i hela huset

 • Reglerventilen till varmvattnet är felinställd.

 • Ring och felanmäl på telefon 0302-558 50

 • Smutsigt fjärrvärme filter (kallt vatten).

 • Ring och felanmäl på telefon 0302-558 50

 • Reglerventilen till varmvattnet är ur funktion.

 • Ring och felanmäl på telefon 0302-558 50

Varierande varmvatten-temperatur

 • Troligen överläckage av kallvatten till varmvattnet i en termostat-blandare (den typ av blandare som ofta som ofta sitter i dusch eller badkar).

 • Kontrollera genom att:
  1. Spola varmvatten i dusch/badkar (med vridbar termostatblandare) tills varmvattenledningen är varm.
  2. Stäng av vattnet.
  3. Sätt på varmvattnet i handfatet.
  4. Om varmvattenledningen till dusch/badkar blir svalare läcker troligen backventilen i den.
  5. Om ja, byt backventil.

Behöver fylla på vatten
för ofta

 • Expansionskärlet är sönder

 • Ring 0302-558 50 för kontroll och service.

 • Läckage i rörsystemet

 • Ring VVS-firma för hjälp!

Frågor eller felanmäla