Med kraft från bygdens egna källor

Välkommen till Lerums lokala elbolag

Elhandel

Förnyelsebar el från Säveån

Fjärrvärme

Värm dig och ditt hus med biobränsle

Elnät

Ett elnät i ständig utveckling – med kraft åt hela Lerum

Välkommen till kundservice

Vi lägger vår energi på dig - året om, utan avbrott

Microproduktion

Dela med dig av din energi – bli elproducent