Med kraft från bygdens egna källor

Välkommen till Lerums lokala elbolag

Vi söker fler kollegor

Läs och ansök

Elhandel

Förnyelsebar el från Säveån

Fjärrvärme

Värm dig och ditt hus med biobränsle

Elnät

Ett elnät i ständig utveckling – med kraft åt hela Lerum

Välkommen till kundservice

Vi lägger vår energi på dig - året om, utan avbrott

Microproduktion

Dela med dig av din energi – bli elproducent