Är du i flyttartagen?

Glöm då inte att anmäla detta till oss! Flyttanmälan bör anmälas i så god tid som möjligt. Annars finns det risk att utflyttande kund får betala för el som den inflyttande kunden förbrukar. Kom ihåg att utflyttande kund är betalningsskyldig fram tills dess att abonnemanget är uppsagt.