Den fossilfria värmen under våra fötter

I Lerum finns 70 km fjärrvärmerör som transporterar värme från våra fyra fjärrvärmeverk. Värmen kommer från förbränning av rester från Västsvenska skogar som toppar och grenar – det gör fjärrvärmen 100% fossilfri.

Titta in i fjärrvärmeröret vid Floda Kraftstation

För att vattnet ska kunna överföras över långa sträckor utan att tappa värme krävs välisolerade och kraftfulla rör. Dessa rör har fyra viktiga beståndsdelar:

1. Ett mantelrör som omsluter konstruktionen för att hålla isoleringen torr. Blöt isolering leder till att fjärrvärmevattnet förlorar mycket värme på väg till fastigheterna.

2. Isolering som minimerar värmeförlusten i överföringen.

3-4. Mediarören som ligger innanför isoleringen. Det ena röret leder fjärrvärmevattnet till fastigheterna, och det andra röret leder vattnet tillbaka till fjärrvärmeverket. Rören består oftast av stål för att klara höga tryck och temperaturer över 120 grader.

Fjärrvärmevattnet har en liten iblandning av ett ofarligt och livsmedelsklassat färgämne som gör vattnet grönt. Vid en läcka kan man därför enkelt se om det är fjärrvärme eller färskvatten som läcker.

5. Koppartrådar som utlöser ett larm om det kommer in fukt i isoleringen.

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste värmekällan i Sverige och står för ungefär hälften av all uppvärmning. Principen är lika smart som enkel – istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla produceras värmen i en gemensam anläggning som ligger ”fjärran” från fastigheten.

Fyra fjärrvärmeverk i Lerum

Idag finns fyra fjärrvärmeverk i Lerums kommun. Tillsammans genererar de cirka 50 GWh värmeenergi varje år och värmer allt från villor till stora fastigheter som Vattenpalatset, Lerums gymnasium, Lerums arena, Knappekullaskolan och Torpskolan. Bränslet som används i våra fjärrvärmeverk kommer från Västsvenska skogar och består av rester från skogsavverkningen, till exempel toppar och grenar. Det gör fjärrvärmen klimatsmart och 100% fossilfri.

Läs mer om våra fjärrvärmeverk

Värmen flödar under marken

I Lerum finns 70 km fjärrvärmerör som innehåller nästan 700 kubikmeter vatten. För att vattnet ska kunna överföras över så långa sträckor utan att tappa värme krävs välisolerade och kraftfulla rör. som grävs ner i marken. Utanför Flodas vattenkraftverk har vi öppnat ett hål där man kan se hur fjärrvärmerören är konstruerade. Hålet är täckt med plexiglas och belyst så att rören kan studeras även när det är mörkt ute.

Så överförs värmen

Värmens resa börjar i värmeverket där bränslet förbränns och vatten hettas upp till mellan 70 och 120 grader. Det heta vattnet transporteras sedan till de fastigheter som ska värmas.

I fastigheterna finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som överför värmen till fastighetens eget värmesystem. I takt med att energin i det varma vattnet förs över till fastigheterna svalnar det, innan det leds tillbaka till värmeverket. Sedan värms det på nytt och skickas ut i nätet. Lite som ett blodomlopp för staden.

1. Varmt fjärrvärmevatten leds in i värmeväxlaren.
2. Vatten från fastighetens värmesystem leds in i värmeväxlaren och värms upp.
3. Kallvatten leds in i värmeväxlaren och blir till varmvatten.
4. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket och värms upp på nytt.

Skapar värme – utan att värma klimatet

Den svenska fjärrvärmen tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade och är i princip fossilfri. Det gör fjärrvärmen till en hjälte i den viktiga omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Sedan 1980-talet har de fossila bränslena stadigt fasats ut ur fjärrvärmen och utgör idag mindre än en procent av bränslemixen. Bränslet som används i fjärrvärmeverk består i huvudsak av rester från skogsavverkning, träavfall från pappers- eller träindustrin, och avfall från hushåll och andra verksamheter – resurser som annars skulle gått förlorade och i värsta fall slutat på avfallsdeponier. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier eller datahallar.

Dubbel miljönytta

Genom att skapa värme med minimalt inslag av fossila bränslen bidrar fjärrvärmen till att hålla nere utsläppen av växthusgaser och minska elförbrukningen. Samtidigt har lokala luftföroreningar som svavel, kväve och stoft successivt minskat i takt med att mindre värmepannor ersatts med fjärrvärme.