Lerums fjärrvärme produceras lokalt

Fjärrvärme är klok och miljövänlig eftersom den produceras centralt och förser många med varmvatten samt att den tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade.
I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. 

Så fungerar det - steg för steg

  1. Hett vatten produceras genom förbränning i en central anläggning.

  2. Det heta vattnet skickas sedan ut i välisolerade rör under marken till hushåll, företag och andra verksamheter.

  3. I varje byggnad som ska värmas upp finns en central. I centralen finns en värmeväxlare där värmen i fjärrvärmevattnet (men inte vattnet) överförs till husets egna värmesystem.

  4. Fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet på nytt.