Permanent anslutning – så här gör du

För att utföra en elinstallation till en villa eller ett fritidshus måste du först kontakta en behörig elinstallatör. Det är elinstallatören som kommer att montera mätarskåpet samt uttag och ledningar inne i huset. Det är också installatören som skickar en beställning till oss, en så kallad föranmälan. Föranmälan ska vara oss tillhanda senast
6 månader innan önskad inkoppling av anläggningen. 

Detta gäller för anslutningar av anläggningar om max 25A och i områden med fullt utbyggt elnät utan behov av nätförstärkning. Vid behov av större effekt eller i områden där utbyggnad av elnätet krävs behöver vi få in en anmälan minst 6 månader före anslutning, då det kan ta upp till 2 år att bygga ut elnätet för att klara den nya anslutningen.

Vad händer sen?

  • Vi behandlar ärendet, bedömer om befintligt nät klarar anslutningen eller om vi eventuellt behöver förstärka. Vi skickar ett installationsmedgivande till installatören med anvisningar, villkor samt anslutningsavgiften för anslutningen.

  • Installatören utför elinstallationen i din anläggning och skickar en färdiganmälan till oss när anläggningen är klar för anslutning.

  • Vi drar fram servisledningen i kabelskyddsrören, ansluter ledningen i mätarskåpet och monterar elmätaren. Installatören ansvarar därefter för att koppla på elen i bostaden. Vi återställer marken utanför din tomt. När allt är klart sänder vi fakturan till dig med anslutningsavgiften.

  • När anslutningen är klar är du elnätskund hos Lerum Energi. Glöm inte att teckna avtal med ett elhandelsföretag. 

Manualer

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som du betalar om du ansluter dig till eller utökar ditt abonnemang i nätet.