Anslutningsavgifter

Alla priser är inklusive lagstadgade myndighetsavgifter. Priserna avser engångsavgifter för 3-fas. Priset för anslutningen baseras dels på huvudsäkringens storlek, dels på avståndet mellan din anläggning (fågelvägen) och närmaste anslutningspunkt. 

För specialanläggningar kan andra principer gälla. 

Permanent anslutning lågspänning

Säkring

Avstånd

Pris (ink moms)

16-25

0-199 meter

37 500 kr

200-600 meter

37 500 kr + 321,25 kr/meter

600-1200 meter

166 660 kr + 742,50 kr/meter

1200-1800 meter

611 500 kr + 465 kr/meter

25 m elkabel 5x25N1XE samt skyddsrör ingår. Övrig längd debiteras.

Säkring

Avstånd

Pris

35<

0-199 meter

Enligt offert 

Vid utökning till 3-fas

3 125 kr

Tilläggsabonnemang

3 000 kr

Alla priser är inklusive lagstadgade myndighetsavgifter.

 

 

Tillfälliga anläggningar (byggström)

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift ingår i elöverföringsavgiftens fasta del. Gällande moms tillkommer på alla priser.

Säkring

Anslutningskostnad (engångskostnad)

25 A - 63 A

2 200 kr

> 63 A

4 800 kr

Säkring

Månadsavgift                                          

25 A - 63 A

369 kr/mån

> 63 A

733 kr/mån

Energiavgift 

31,0 öre/kWh 
Från 1/1 2021: 32,68 öre/kWh

Hyra byggskåp 

 25 A - 63 A 550 kr/mån

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Telefon 0302-558 50 eller