Anslutningsavgifter

Alla priser är inklusive lagstadgade myndighetsavgifter. Priserna avser engångsavgifter för 3-fas. Priset för anslutningen baseras dels på huvudsäkringens storlek, dels på avståndet mellan din anläggning (fågelvägen) och närmaste anslutningspunkt. 

För specialanläggningar kan andra principer gälla. 

Nedan priser gäller från och med 1 januari 2024.

Permanent anslutning lågspänning

Säkring

Avstånd

Pris (inkl moms)

16-25A

0-199 meter

50 000 kr

200-600 meter

50 000 kr + 427,50 kr/meter

600-1200 meter

221 000 kr + 1012,5 kr/meter

1200-1800 meter

828 500 kr + 593,75 kr/meter

Säkring

Avstånd

Pris

35< A

0-199 meter

Enligt offert 

Vid utökning till 3-fas

3 125 kr

Tilläggsabonnemang

3 000 kr

Alla priser är inklusive lagstadgade myndighetsavgifter.

Tillfälliga anläggningar (byggström)

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift ingår i elöverföringsavgiftens fasta del. Priserna är inklusive moms.

Säkring

Anslutningskostnad (engångskostnad)

25 A - 63 A

2 750 kr

> 63 A

6 000 kr

Säkring

Månadsavgift                                          

25 A - 63 A

592,5 kr/mån

> 63 A

1 177,5 kr/mån

Priser 2023

Elöverföring

49,9 öre/kWh  

Energiskatt

49 öre/kWh

Priser 2024

Elöverföring

53,7 öre/kWh

Energiskatt

53,5 öre/kWh

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Telefon 0302-558 50 eller