Anslutningsavgifter

Alla priser är inklusive lagstadgade myndighetsavgifter. Priserna avser engångsavgifter för 3-fas. Priset för anslutningen baseras dels på huvudsäkringens storlek, dels på avståndet mellan din anläggning (fågelvägen) och närmaste anslutningspunkt. 

För specialanläggningar kan andra principer gälla. 

Nedan priser gäller från och med 1 januari 2022.

Permanent anslutning lågspänning

Säkring

Avstånd

Pris (inkl moms)

16-25A

0-199 meter

38 125 kr

200-600 meter

38 125 kr + 327,50 kr/meter

600-1200 meter

169 125 kr + 800 kr/meter

1200-1800 meter

649 125 kr + 486,25 kr/meter

Säkring

Avstånd

Pris

35< A

0-199 meter

Enligt offert 

Vid utökning till 3-fas

3 125 kr

Tilläggsabonnemang

3 000 kr

Alla priser är inklusive lagstadgade myndighetsavgifter.

Tillfälliga anläggningar (byggström)

Elsäkerhetsavgift, elberedskapsavgift och nätövervakningsavgift ingår i elöverföringsavgiftens fasta del. Gällande moms tillkommer på alla priser.

Säkring

Anslutningskostnad (engångskostnad)

25 A - 63 A

2 200 kr

> 63 A

4 800 kr

Säkring

Månadsavgift                                          

25 A - 63 A

369 kr/mån

> 63 A

733 kr/mån

Energiavgift 

31,0 öre/kWh 
Från 1/1 2021: 32,68 öre/kWh

Hyra byggskåp 

25 A - 63 A 550 kr/mån

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Telefon 0302-558 50 eller