Ändra i befintlig anläggning – så här gör du

Behöver du ändra säkringsstorlek, utöka från 1-fas till 3-fas, ändra placeringen av mätarskåpet eller göra andra ändringar på din elanslutning? Kontakta en behörig elinstallatör som gör en beställning till oss. 

Du som är elinstallatör gör föranmälan och färdiganmälan på nätet. Vid säkringssänkning ska enbart färdiganmälan lämnas.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som du betalar om du ansluter dig till eller utökar ditt abonnemang i nätet.

Kontakta oss

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Telefon 0302-558 50 eller