Tillfällig anläggning - så här gör du

Ibland behöver man el under en viss tid och då kan vi ansluta dig tillfälligt till vårt elnät. En tillfällig anslutning är tidsbegränsad till ett år av den anledning att anslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning. 

  • Du kontaktar en behörig elinstallatör som  skickar en föranmälan till oss tillsammans med en skiss som visar byggskåpets placering. Vill du skicka in en föranmälan själv använder du detta dokumentet.

  • När vi har behandlat ärendet och bedömt var anslutningen kan göras, skickar vi ett installationsmedgivande till installatören med anvisningar, villkor samt uppgift på kostnad för anslutning. 

  • När elinstallatören har placerat ut byggskåpet skickar hen en färdiganmälan till oss. Vi monterar en elmätare i skåpet samt ansluter det till vårt elnät. 

  • Du behöver därefter teckna ett elhandelsavtal för den el som ska användas under tiden den tillfälliga anläggningen är i bruk.