Tillfällig anläggning - så här gör du

Ibland behöver man el under en viss tid och då kan vi ansluta dig tillfälligt till vårt elnät. En tillfällig anslutning är tidsbegränsad till ett år av den anledning att anslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning. 

  • Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss. Det finns även möjlighet att skicka in en föranmälan (PDF) till .

  • När vi har behandlat ärendet och bedömt var anslutningen kan göras, skickar vi ett installationsmedgivande till installatören med anvisningar för anslutning.

  • När elinstallatören har placerat ut byggskåpet skickar hen en färdiganmälan till oss. Vi monterar en elmätare i skåpet samt ansluter det till vårt elnät. 

  • Det tecknas ett elhandelsavtal hos oss för den el som ska användas under tiden den tillfälliga anläggningen är i bruk.