Aktuella priser för effekttariffer

Gällande 2023

Lågspänning

Abonnemang

10 745 kr/år

Effektavgift

237 kr/kW

Högbelastningsavgift

380 kr/kW

Överuttagsavgift aktiv effekt

380 kr/kW

Energiavgift

November - mars vardag kl 06.00 till 22.00

17,88 öre/kWh

Övrig tid

14,12 öre/kWh

Myndighetsavgifter

Elberedskapsavgift

39,20 kr/år

Nätövervakningsavgift

4,35 kr/år

Elsäkerhetsavgift

11,10 kr/år

Summa:

54,65 kr/år

Energiskatt (gäller från 1 januari 2023)

39,20 öre/kWh

Elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift  ingår i elöverföringsavgiftens fasta del.

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.

Högspänning

Abonnemang

14 961 kr/år

Effektavgift

184 kr/kW

Högbelastningsavgift

322 kr/kW

Överuttagsavgift aktiv effekt

322 kr/kW

Energiavgift

November - mars vardag kl 06.00 till 22.00

15,52 öre/kWh

Övrig tid

13,00 öre/kWh

Transformeringstillägg

Fast avgift

10 052 kr/år

Tillägg på effektavgiften med

51 kr/kW

Myndighetsavgifter

Elberedskapsavgift

2 129 kr/år

Nätövervakningsavgift

870 kr/år

Elsäkerhetsavgift

905 kr/år

Summa:

3 904 kr/år

Energiskatt (gäller från 1 januari 2023)

39,20 öre/kWh

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.