Tidstariff 

Tidstariff gäller endast för företag som har en säkring från 80 A och uppåt.

Mätaren för denna tariff har två verk:

  • Verk 1 (lågtariffen) mäter elen mellan kl. 22:00 – 06:00 samt helger och under hela perioden från 1 april - 31 oktober.

  • Verk 2 (högtariffen) mäter elen vardagar under perioden 1 november – 31 mars och då under tiden kl. 06:00-22:00.

Nedan ser du de fasta priserna per år, både exkl. moms och inkl. moms. Till detta kommer en rörlig överföringsavgift/kWh som tas ut för att leverera el till din bostad. 

Gällande priser 2023:
November - mars, måndag-fredag kl. 06-22:
23,40 öre/kWh exkl. moms (29,25 öre/kWh inkl. moms)
Övrig tid:
19,20 öre/kWh exkl. moms (24,00 öre/kWh inkl. moms).

Priser för 2024:
November - mars, måndag-fredag kl. 06-22:
25,16 öre/kWh exkl. moms (31,45 öre/kWh inkl. moms)
Övrig tid:
20,64 öre/kWh exkl. moms (25,80 öre/kWh inkl. moms).

Mätarsäkring

Fast Avgift kr/år

Ampere (A)

Exkl moms

Inkl moms

80

15 444

19 305

100

19 176

23 970

125

20 423

25 529

160

21 665

27 081

200

26 649

33 311

225

38 704

48 380

250

46 182

57 728

315

50 918

63 648

320

55 732

69 665

400

71 416

89 270

500

78 166

97 708

600

85 640

107 050

640

93 953

117 441

Myndighetsavgifter

Uttagspunkt för lågspänning

Elberedskapsavgift

39,20 kr/år

Nätövervakningsavgift

4,35 kr/år

Elsäkerhetsavgift

10,25 kr/år

Summa:

53,80 kronor

Energiskatt för 2023 (gäller från 1 januari 2023)

39,20 öre/kWh

Energiskatt (gäller från 1 januari 2024)

42,80 öre/kWh

Elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgiften  ingår i elöverföringsavgiftens fasta del.

Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.