Vanliga frågor

Här listar vi de vanligaste frågorna. Om du saknar något eller funderar kring något annat i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Elhandel

 • Varför ska jag teckna elavtal?

  Om du inte gör ett aktivt val och tecknar ett elhandelsavtal hamnar du automatiskt på ett anvisningsavtal. Om du inte aktivt valt att ingå avtal om elpris anvisar elnätsföretaget dig till en elleverantör och du debiteras ett så kallat anvisat pris. I Lerums kommun är Lerum Elhandel anvisningsleverantör. Ett anvisningsavtal är oftast dyrare än ett tecknat elavtal, därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal. Vårt anvisade avtal har uppsägningstid på 14 dagar.

 • Vem kan teckna elavtal?

  Det är enbart den person som står på elnätsavtalet som kan teckna nytt elhandelsavtal.

 • Hur tecknar jag elavtal med er?

  Du kan teckna via vår hemsida eller kontakta kundservice så guidar vi dig till det avtal som passar dig bäst.

  Teckna avtal

 • Vilket elavtal ska jag välja?

  Läs mer om detta via länken eller kontakta vår kundservice på 0302-558 50 så hjälper vi dig!

  Vilket elavtal

 • Vad är ett anvisat avtal?

  Om du inte aktivt valt att ingå avtal om elpris anvisar elnätsföretaget dig till en elleverantör och du debiteras ett så kallat anvisat pris. I Lerums kommun är Lerum Elhandel anvisningsleverantör. Ett anvisningsavtal är oftast dyrare än ett tecknat elavtal, därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal. Vårt anvisade avtal har uppsägningstid på 14 dagar.

 • Var hittar jag information om vem som står på nätavtalet?

  Det ser du på din faktura från ditt elnätsbolag. Din faktura hittar du enkelt genom att logga in på Mina sidor.

  https://minasidor.lerumenergi.se/

 • Var hittar jag information om min elförbrukning?

  Det hittar du på din faktura samt genom att logga in på Mina sidor.

  https://minasidor.lerumenergi.se/

 • Hur gör jag för att byta elbolag och bli kund hos Lerum Energi?

  Innan du tecknar ditt nya elhandelsavtal bör du kolla upp med din nuvarande leverantör vad du har för typ av elavtal idag och när du är fri att lämna dem. Därefter tecknar du ditt nya elhandelsavtal via vår hemsida eller genom att kontakta oss på 0302-558 50 alternativt kundservice@lerumenergi.se

  Teckna avtal

 • Hur länge är mitt avtal bundet?

  Det beror på vilket avtal du valt – fast 1 år eller fast 3 år. Om du har rörligt avtal är det 1 månads uppsägning. De övriga avtalen gäller avtalstiden ut. Du hittar mer om din bindningstid på din faktura eller genom att logga in på Mina sidor.

  https://minasidor.lerumenergi.se/

 • Varför får jag två fakturor?

  På din faktura har du två poster om du har oss också som elhandelsleverantör: elnät och elhandel. Har du en annan elhandelsleverantör har du endast elnätet specificerat på fakturan ifrån oss. Då får du en faktura från din elhandelsleverantör.

 • Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

  För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal.

  Ett elnätsavtal tecknar du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor, din nätägare. I Lerums kommun äger Lerum Energi nätet. Om du bor i Lerum kan du då inte välja något annat företag eftersom det endast finns en nätägare per område. Det är vi som bygger ut och underhåller elnätet i Lerum. Vi ser till och ansvarar för att elen kommer fram i ditt hus helt enkelt.

  Du behöver också ett avtal för din elhandel. Detta avtal kan du teckna med valfri leverantör, ett så kallat elhandelsföretag. Det är i ditt elhandelsavtal som du bestämmer om du vill ha ett rörligt elpris eller om du hellre vill ha ett fast elpris bundet under en period. Elhandelsavtalet är det som främst reglerar hur mycket du betalar för själva elen som du använder, till exempel varje gång du tänder en lampa eller använder spisen. Detta avtal kan du teckna hos oss och få din elnät- och elhandelsfaktura på en och samma.

  Teckna avtal

 • Vad har jag för elpris?

  Ditt elpris hittar du antingen på din faktura eller under Mina sidor.

  https://minasidor.lerumenergi.se/

 • Kan jag ta med mig mitt elavtal när jag flyttar?

  Ja, när du flyttar är det enkelt att flytta med ditt elavtal. Det spelar ingen roll var i Sverige du flyttar, du kan alltid ta med ditt elavtal. Kontakta kundservice så hjälper vi dig!

  Kundservice

 

Elnät

 • Vad är min elnätskostnad?

  Elnätsavgiften består av två delar: en fast abonnemangsavgift och en rörlig elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften är fast och bestäms av storleken på din huvudsäkring, det vill säga hur mycket el du kan använda samtidigt. För överföringen av el hem till dig tar vi som nätägare ut en avgift. Överföringskostnaden är rörlig och du betalar per använd kilowattimme.

  Du hittar mer information om detta på din faktura.

 • Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

  För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal.

  Ett elnätsavtal tecknar du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor, din nätägare. I Lerums kommun äger Lerum Energi nätet. Om du bor i Lerum kan du då inte välja något annat företag eftersom det endast finns en nätägare per område. Det är vi som bygger ut och underhåller elnätet i Lerum. Vi ser till och ansvarar för att elen kommer fram i ditt hus helt enkelt.

  Du behöver också ett avtal för din elhandel. Detta avtal kan du teckna med valfri leverantör, ett så kallat elhandelsföretag. Det är i ditt elhandelsavtal som du avgör om du vill ha ett rörligt elpris eller om du hellre vill ha ett fast elpris bundet i en viss tid. Elhandelsavtalet är det som främst reglerar hur mycket du betalar för själva elen som du använder, till exempel varje gång du tänder en lampa eller använder spisen. Detta avtal kan du teckna hos oss och få din elnät- och elhandelsfaktura på en och samma.

 • Hur kan jag påverka mitt elnätspris?

  Elnätspriset är baserat på storleken på din huvudsäkring. Det innebär att en höjning eller sänkning av huvudsäkringen påverkar ditt pris. Det är viktigt att huvudsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Anlita en behörig elinstallatör om du vill ändra huvudsäkring.

 • Var hittar jag mitt anläggnings-id?

  Du hittar ditt anläggnings-ID på fakturan samt när du loggar in på Mina sidor.

 • Hur gör jag om jag vill ändra min huvudsäkring?

  Om du vill byta huvudsäkring kontaktar du ett auktoriserat elföretag som efter utfört arbete skickar en färdiganmälan på arbetet till oss. Därefter ändrar vi ditt elnätspris i enlighet med din nya huvudsäkring.

 • Jag ska flytta. Hur gör jag med mitt elnätsavtal?

  Vid flytt säger du upp ditt elnätsavtal. Ditt elhandelsavtal sägs upp automatisk i samband med detta, du behöver alltså inte kontakta din elhandelsleverantör.

  Flytta

 • Vad är energiskatt?

  All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Den energiskatt som företag betalar beror dels på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, dels var verksamheten bedrivs. Regeringen har beslutat att energiskatten för 2021 blir 44,50 öre/kWh (35,60 öre/kWh exkl moms). Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

 • När byter ni min elmätare?

  Senast 1 januari 2025 så måste alla elmätare i Sverige enligt lag uppfylla en rad nya kriterier. Ett av dessa nya kriterier är att mätarna skall vara utrustade med ett kundgränssnitt som skall möjliggöra för kunder att ta del av information från mätaren.

  Läs mer här!

  Nya krav på elmätare

 • Tillfällig anläggning (byggström). Hur går jag tillväga?

  Du kontaktar en behörig elinstallatör som skickar en föranmälan till oss tillsammans med en skiss som visar byggskåpets placering. Du kan också skicka in en föranmälan själv som du sedan mailar till oss på kundservice@lerumenergi.se.

  Läs mer här!

  Tillfällig anläggning

 • Hur fungerar elmätaren och vilken information visas?

  Nedan finner du en användarbeskrivning (pdf) av din elmätare. Ta del av information såsom spänning, faser, nuvarande förbrukning mm.

  kamstrup-382M anvandarmanual.pdf

 

Fjärrvärme

 

Solenergi

 

Ladda bilen

 • Vilka typer av laddstolpar finns det?

  Vi sätter upp normalladdningsstationer (upp till 22 kW) med Typ 2 uttag. Det innebär att du behöver ha med din egen kabel när du ska ladda.

  Typ 1 och Typ 2 är de vanligaste kontakterna. Typ 1 återfinns ofta på japanska och amerikanska bilar medan Typ 2 är EU-standard. Har du en bil med Typ 1 kontakt behöver du ha en Typ 1 till Typ 2 kabel.

 • Vad kostar det att ladda bilen?

  I dagsläget subventionerar Lerums kommun laddningen genom kommunens publika laddstolpar.

 • Vad behöver jag för att ladda?

  Samtliga laddplatser är utrustade med Type 2-uttag. För att ladda behöver du ha med dig en laddsladd.

 • Var finns laddstolpar i Lerum?

  Du hittar en karta med alla våra laddstolpar här.

  Ladda bilen

 • Hur laddar jag min bil?

  Laddningen går till på samma sätt som laddningen av en mobiltelefon. Du kopplar in laddkabeln och laddningen påbörjas. När du vill avsluta din laddning kopplar du ur kabeln från bilen först och sedan från laddstationen.

 • Hur lång tid tar det att ladda min bil?

  Tiden det tar att ladda sitt fordon beror på många faktorer. Den enskilt största är vilken bil du har och vilken laddeffekt den kan ta emot.

 • Hur gör jag för att installera en laddstation hemma?

  Ibland kan du välja till installation direkt vid laddboxköpet vilket kan vara smidigt. Om det inte ingår installation är det viktigt att du anlitar en elektriker. Installationen ska alltid utföras av en certifierad elektriker så att det blir korrekt utfört.

  Vi erbjuder inga laddboxar.

 • Måste man ha en särskild laddstation eller kan jag ladda min bil i ett vanligt eluttag?

  Alternativet till att installera en laddstation eller en laddbox kan vara att använda ett befintligt uttag. Om man gör detta val är det väldigt viktigt att man anlitar ett elinstallationsföretag. De går igenom och kontrollerar att den anläggning man använder klarar av en hög belastning över lång tid. Man bör också vara noga med att kontrollera sina stickproppar och uttag för slitage, sot eller tecken på varmgång. För privatbruk och laddning med upp till 16 ampere finns idag inga krav på att man måste ha en laddstation. En dedikerad laddstation eller laddbox till din elbil ger dock en högre säkerhet.

 • Klarar min säkring att jag laddar min bil hemma?

  Anlita ett behörigt elinstallationsföretag som undersöker detta.

 

Faktura

 

Övriga frågor