2021-02-26

Nya krav på elmätare

Senast 1 januari 2025 så måste alla elmätare i Sverige enligt lag uppfylla en rad nya kriterier. Ett av dessa nya kriterier är att mätarna skall vara utrustade med ett kundgränssnitt som skall möjliggöra för kunder att ta del av information från mätaren. 

Inom mätarbranschen har det fram tills nu främst handlat om två standarder för detta kundgränssnitt. De går under benämningen HAN och P1 och båda dessa standarder innebär att man via en kontakt på elmätaren skall kunna ansluta utrustning som möjliggör att mätarens data går att läsa av och användas till olika ändamål. 

HAN var den första standarden som togs fram men det är högst troligt att det nyare P1-standarden som kommer att gälla för flesta mätare i Sverige.

Den mest uppenbara skillnaden mellan dessa två standarder är att det är olika kontakter, RJ45 för HAN och RJ12 för P1 men det finns fler skillnader som gör att nätbolag i Sverige nu väljer P1 när mätare handlas upp. 

Elmätarna som idag är anslutna i Lerum Energis nät stödjer ännu inte de nya kraven om kundgränssnitt vilket innebär att man inte kan ansluta utrustning som kräver HAN- eller P1-port. 

- Vi jobbar just nu med att välja ut nästa generations mätare som uppfyller de nya kraven och om allt går enligt plan så kommer vi byta alla elmätare i Lerum Energis nät under 2023 och 2024. Om det blir aktuellt med att kunna erbjuda nya elmätare tidigare så kommer vi att kommunicera ut detta till er kunder, säger Stefan Bertrandsson, mätansvarig på Lerum Energi.