2023-03-21

Snyggt jobbat Lerum – Minskad elförbrukning i vinter

Inför vintern rådde en stor osäkerhet kring energisituationen i Sverige och vi publicerade en rad upplysande artiklar som Varje kilowattimme räknas och Manuell förbrukningsfrånkoppling vid effektbrist. Tillsammans har Sverige och Lerumsborna gjort ett imponerade arbete med att spara el under våra kalla månader. 

Inför vintern rådde en stor oro på såväl europeisk som nationell nivå om såväl höga prisnivåer som att elen inte skulle räcka till. Energimyndigheten gjorde en kraftfull informationssatsning för att förbättra läget genom minskad elanvändning. Man varnade för att det fanns en stor risk att elen skulle kopplas bort om elsystemet inte skulle avlastas. Under perioden december – februari så har invånarna i Lerum bidragit genom att kraftigt minska sin elförbrukning mot samma period föregående år.
- Energibesparingar ser vi som något positivt även om det påverkar vårt resultat, säger Lerum Energis VD Anders Zetterman.

Vill du ha tips på hur du kan spara el så kan du läsa mer och kontakta Lerum Kommuns energirådgivning via denna sida.