2022-09-20

Manuell förbrukningsfrånkoppling vid effektbrist

Samhället är starkt beroende av en fungerande elförsörjning.  Inför stundande vinter har Svenska Kraftnät informerat om att risken för effektbrist har ökat i södra Sverige. I vinter finns för första gången en påtaglig risk för att hushåll under korta stunder kopplas bort från elnätet i brist på ström. Genom att allmänheten, myndigheter och företag begränsar sin elanvändning kan problemet lösas. 

Sverige - importberoende

Vanligtvis importerar Sverige el under dagar då inhemsk elproduktion inte räcker till. Nya beräkningar från Svenska Kraftnät visar dock att vi till denna vinter inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som tidigare. Som en konsekvens av att Ringhals 4 inte återstartar enligt plan ökar antalet timmar som Sverige är importberoende. Det föreligger samtidigt osäkerhet i leveranserna av naturgas på kontinenten och i ett läge där Europa inte längre kan förlita sig på rysk gas minskar importmöjligheten på totalen.Till detta kommer att norska vattenmagasin ligger på mycket låga nivåer och att Frankrike har stora utmaningar med reducerad elproduktion i kärnkraften. Sammantaget kan alla dessa faktorer leda till att det måste hållas igen på el under årets kallaste dagar.

Vad vi kan göra själva 

- Om vi svenskar sänker elförbrukningen eller flyttar förbrukningen med två procent från den period då förbrukningen är som störst i vinter minskas risken för bortkoppling fem gånger säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska Kraftnät. 

Hushållen förbrukar som mest el under några specifika morgon- och kvällstimmar och det är alltså här de största insatserna kan göras. Timslånga elavbrott går alltså att undvika.

Svenska Kraftnät menar att det kan räcka med en uppmaning till allmänheten om att begränsa sin elanvändning för att kunna lösa problemet. Om detta inte hjälper är elnätsföretaget tvunget att tillfälligt släcka ner lokala elnät för att få ner elanvändningen. Insatsen kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) och sker på order av Svenska Kraftnät.

Manuell förbrukningsfrånkoppling i Lerum? 

Utifall att Svenska Kraftnät skulle beordra Lerum Energi att släcka ned delar av vårt lokala nät kommer det i förväg att annonseras ut i Radio P4. Skulle bortkoppling bli aktuellt för Lerums del kommer vi även att informera på vår hemsida, i vår app och i lokala tidningar.

- Vi uppmanar alla att ha en batteridriven radio hemma eftersom all typ av nödinformation till samhället går via radion säger Johan Brandt, projektledare på Lerum Energi.

Om det skulle bli aktuellt med någon form av bortkoppling ska detta ske på ett rättvist sätt. Elnätsföretaget får inte prioritera vissa kunder utan det är Länsstyrelsen som styr vilka områden som kopplas bort. Detta fördjupade arbete benämns som Styrel. Här identifieras och prioriteras samhällsviktiga elanvändare. Syftet med Styrel är att samhällsviktiga funktioner ska fungera så länge som möjligt i en effektbristsituation.