2022-03-17

Hårt arbete lönar sig i form av färre avbrott

Elavbrotten har det senaste decenniet minskat drastiskt i Lerums kommun. Detta tack vare ett framstående arbete från Lerum Energis sida som sett till att återinvestera vinsten i att stärka upp och säkra elnätet. Allt för att du som kund ska ha ett stabilt elnät och slippa elavbrott.

Vi förvaltar mer än 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer för att våra 18 500 kunder ska kunna leva sitt liv utan avbrott. Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå. 

När vi pratar avbrottsstatistik ligger fokus på SAIDI (genomsnittlig avbrottstid i minuter per kund under ett år) och SAIFI (genomsnittligt antal avbrott per kund under ett år). Detta baseras på uppgifter om avbrottsstatistik som alla nätbolag är skyldiga att skicka in till Energimarknadsinspektionen i mars varje år.
I SAIDI och SAFI räknar man in både planerade avbrott och driftstörningar. 

Under 2021 hade vi på Lerum Energi väldigt fina siffror och låg mycket bättre till än det nationella genomsnittet. I Lerum hade vi en avbrottstid på 19,01 minuter per kund medan det nationella snittet låg på 75,17 minuter. Även antal avbrott var till vår fördel där vi låg på 0,25 avbrott per kund samtidigt som det på nationell nivå låg på 1,09 avbrott per kund. Hos oss i Lerum var även majoriteten av avbrotten planerade medan på nationell nivå var majoriteten av avbrotten driftstörningar.

- Arbetet vi har lagt ned är av varierande karaktär. Den största insatsen som gjorts är att vi grävt ned och kablifierat stora delar av högspänningsnätet. Fortfarande återstår en del arbete med detta, men det försvinner mer och mer luftledning för varje år som går. Denna så kallade vädersäkring gör att vi i mindre utsräckning är utsatta för fallande träd på ledningar och liknande, säger Frida Vånder, Nätchef på Lerum Energi.

- Vi bygger även om våra nätstationer för att öka driftsäkerheten. Vi sätter in nya ställverk och transformatorer, och installerar även ny utrustning såsom felströmsindikering och fjärrstyrning, vilket innebär att vi snabbare kan upptäcka och koppla förbi fel i nätet och minska kundpåverkan betydligt. Långt ifrån alla nätstationer har dock denna utrustning, men det blir också fler och fler för varje år, fortsätter Frida.

Läs gärna mer om arbeten som gjorts för att stärka upp elnätet: