2021-10-28

Elnätet i Uddared är nu vädersäkrat och förstärkt 

Lerum Energis investeringsprojekt där vi vädersäkrat och förstärkt elnätet i Uddared är nu i sitt slutskede och vi arbetar just nu med att lägga över kunderna från det gamla till det nya elnätet.

Förra hösten påbörjade vi arbetet med att bygga om 7 transformatorstationer i Uddared och där uppdraget även var att vädersäkra och förstärka elnätet runtom i Floda. För att få optimal effekt av detta arbete har 8 kilometer luftledning grävts ner mellan Oryd, Hjortås och Gröna Sik. På den sträckan har det nu lagts markkabel och vi har också installerat 6 nya stationer och kabelskåp. 

Det är bra att vi har förstärkt hela elnätet i detta område och projekt. Nu har alla stationer i Uddaredsområdet, som byggdes 1975, fått sin gamla utrustning utbytt och står nu bättre rustade för den nya tekniken såsom solceller och elbilsladdare, säger Peter Carlsson, projektledare på Lerum Energi.