2021-06-16

Helikopterfärd ser till att risken för elavbrotten i Lerums kommun minskar

För att säkerställa att alla luftburna elledningar ser ut som de ska har det i dagarna genomförts den årliga helikopterinspektionen i Lerums kommun. Besiktningen görs för att upptäcka och förebygga skador på elledningarna som till exempel trasiga isolatorer, trasiga stolpar eller träd som står för nära eller till och med har ramlat ner över ledningarna. 

- Vi hittade inga allvarliga fel den här gången. Några ställen som det behöver röjas lite på, en död fågel på en transformator, några böjda isolatorkrokar och några stolpar som behöver lite extra kärlek, säger Ingemar Carlsson, besiktningsman och projektledare på Lerum Energi.

 

För att upptäcka eventuella skador behöver helikoptern flyga på låg höjd, något som säkert uppmärksammades i fredags eller måndags när besiktningen ägde rum.

-Vi jobbar aktivt med att gräva ner luftledningarna och inom några år tror vi att besiktningen kan göras till fots istället för med helikopter vilket både kommer underlätta i arbetet för oss samt att ett störningsmoment i helikoptern försvinner för invånarna.