2021-10-12

Fiskvägen i Hillefors är nu klar

Vi kan nu stolta berätta att fiskvägen i Hillefors står färdig. Vattnet släpptes på i fredags och nu har även kraftstationen startats upp igen. Idag har vi även fått den glada nyheten att det redan skådats en lax högt upp i fiskvägen på sin färd förbi Hillefors med riktning mot Floda.

Stenblock har placerats ut i botten på trumman, mellan kanalen och den öppna delen av fiskvägen, vilket skapar ett virvlande vatten och en del fickor för fisken att stanna till vid. Mycket arbete har lagts ned på att skapa en liten uppdämning och djupare vatten vid trummans utlopp, vilket vi lyckats med på ett bra sätt. Detta gör att det blir en extra fin vattenmiljö för fiskvandring som ser mycket bra ut enligt Länsstyrelsen som var positivt överraskade vid sitt platsbesök i förra veckan.

Nu när kraftstationen är i drift ska det även göras en flödesmätning i fiskvägen, detta för att justera in ett optimalt vattenflöde, som bör vara omkring 350 liter per sekund. 

Intagsgallret till kraftstationen har vi även bytt ut. Gallret har samma lutningsvinkel och spaltvidd som det gamla (20 mm), allt enligt gällande vattendom. Det är också tillräckligt fint för att de fiskar som vandrar nedströms ska hitta ut genom den nya fiskvägen.

Vi ser väldigt positivt på att vi kan fortsätta att producera förnybar energi i Hillefors. Därmed kan vi nu även bidra till energiomställningen för att nå uppsatta klimatmål vilket i sin tur leder till att man på så sätt också begränsar temperaturhöjningen.

- Vi är oerhört nöjda med detta lyckade projekt! Det har skapats en mycket fin miljö i hela området som är väl värt ett besök, säger Mats Jakobsson, VD på Lerum Energi.

Läs gärna våra tidigare artiklar om arbetet kring den nya fiskvägen.