2021-09-23

Bygget med fiskvägen vid Hillefors går enligt plan

Arbetet med den nya fiskvägen löper på fint och enligt plan. Snart kan fiskarna vandra vidare för att nå de attraktiva reproduktionsområden som finns i området längre upp i Säveån mot Floda.

- Vi är glada att allt gått smidigt och ser fram emot att allt kommer vara klart och iordningställt under första veckan i oktober, säger Anders Zetterman, chef Fjärrvärme och Vattenkraft.

Fiskvägen vid Hillefors kraftverk kommer att bestå dels av en konstgjord bäck, ett så kallat omlöp på ca 50 meter, samt en mindre ränna (även kallad flyktväg), som utvandrande fisk kan använda sig av. 

Fler artiklar kring den nya fiskvägen i Hillefors.