2021-08-30

Fiskväg vid Hillefors kraftverk

Vi har det glädjande beskedet att det nu står klart att Lerum Energi kommer att bygga en fiskväg vid Hillefors kraftverk. Arbetet med etapp 1 är planerat att starta omgående och vår förhoppning och tro är att det redan denna höst skall vara möjligt för fiskar att passera förbi Hillefors för vidare färd längre upp i Säveån mot Floda. 

- Säveån är känslig inom detta område och fiskvägen kommer att sträcka sig både i ett Naturreservat och Natura 2000-område. Lerum Energi har tillsammans med Länsstyrelsen och Säveåns Övre Fiskevårdsområde sett över detta noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder för att ta hänsyn till de geotekniska förutsättningarna, säger Mats Jakobsson, VD på Lerum Energi. 

Fiskvägen vid Hillefors kraftverk kommer att bestå dels av en konstgjord bäck, ett så kallat omlöp på ca 50 meter, samt en mindre ränna (även kallad flyktväg), som utvandrande fisk kan använda sig av. Allt detta gör det möjligt för fiskarna att nå de attraktiva reproduktionsområden som finns i området mellan Hillefors och Floda.

I en andra etapp är planen att fiskvägen skall utökas. Detta för att göra det möjligt även för stora laxar att passera Hillefors. Denna etapp ingår i ett nationellt program och enligt planen så ska hela Säveån med samtliga vattenkraftverk då prövas för att anpassas till moderna miljövillkor.

Fiskvägen kommer att starta till vänster bakom turbinen.

- Vi är oerhört glada och stolta att äntligen kunna starta upp etableringen av en fiskväg i Hillefors. Vi har ett stort ansvar i att bevara miljön runt våra kraftverk samt att se till att fiskarna kan vandra och leva vidare i fler delar av Säveån, säger Mats Jakobsson, VD.

Fler artiklar kring den nya fiskvägen i Hillefors.