2022-05-17

Elpriskompensation för privathushåll

Lerum Energi har nu skickat ut fakturor med elpriskompensation till er kunder. Det innebär att du som privatkund ser vilka avdrag som gjorts för december, januari och februari på din individuella faktura. 

Som vi tidigare upplyst om kommer varje privathushåll att kompenseras utifrån det egna hushållets förbrukning och det i sin tur innebär att det blir olika belopp för privathushållen. Vi följer de kompensationssteg som regeringen fastställt.    

Vad händer om kompensationen är större än fakturabeloppet?

Om din elpriskompensation har ett större belopp än din majfaktura gör vi i så fall avdrag även på kommande fakturor. Detta gäller dig som har valt att få din faktura via post, email och e-faktura.   

Speciell information till dig som har E-faktura
E-faktura visas på olika sätt beroende på vilken internetbank du har. Får du en nollfaktura ska den inte läggas in för betalning utan kan tas bort direkt. Att fakturan visas som noll kan innebära att det finns ett tillgodobelopp som därmed går över till nästkommande faktura. Vissa banker visar inte tillgodo- eller nollfakturor alls. Gå in på Mina sidor, där finns fakturaspecifikationen i det fall den inte kan öppnas eller ses via din internetbank. 

Läs gärna mer här: