2022-04-21

Elpriskompensation på din kommande faktura

Du som kund behöver inte ansöka om kompensation då ersättning kommer att ske automatiskt genom avdrag på kommande faktura/fakturor. Ett gediget arbete har pågått under perioden, från det att beslut fattades och fram till nu, för att gå igenom vilka kunder som skall ha ersättning och hur mycket varje enskild kund är berättigad till. Nu arbetar vi för fullt med att sätta de sista detaljerna.

- Lerum Energi avser att göra avdragen till kommande fakturering, vilket innebär att alla kunder får sin kompensation med start i maj. Vi har under perioden, från det att beslut fattades och fram till nu, arbetat aktivt för att gå igenom vilka kunder som ska ha ersättning och hur mycket varje enskild kund är berättigad till. Det är nödvändigt för att det ska bli rätt. Eftersom åtgärden är helt ny för branschen har vi dessutom behövt utveckla systemstödet, vilket nu är på plats, säger Jenny Nordlund, Marknads- och kundservicechef på Lerum Energi.

Jenny Nordlund, Marknads- och kundservicechef på Lerum Energi, svarar på frågor om elprisstödet.

Varje privathushåll kommer att kompenseras individuellt utifrån det egna hushållets förbrukning och det i sin tur innebär att det blir olika belopp för privathushållen. Vi följer de kompensationssteg som regeringen fastställt. 

Kommande faktura kommer tydligt att redogöra vilket avdrag som gäller för respektive månad för att du som kund enkelt ska kunna överblicka kompensationsnivån. På Mina Sidor kan man även se sin förbrukning för de aktuella perioderna.

Hur ser stödet ut? 

Modellen är utformad för privata hushåll och är uppbyggd enligt en trappstegsmodell i flera steg. Trappstegsmodellen börjar på en lägsta förbrukningsnivå om 700 kWh per månad. Om kunden förbrukat 700 kWh ges ett avdrag på 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr. De privathushåll som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att ges ett avdrag på 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr. Se vad som gäller för just dig i tabellen nedan. Stödet gäller månaderna december 2021, januari och februari 2022.

Här nedan hittar du förutsättningarna för ersättningen. 

Förbrukning i kilowattimmar är avrundat nedåt till närmaste heltal och elpriskompensation redovisas i kronor. Notera åter att kompensationen kommer att utföras som ett avdrag på kommande fakturor och att endast hushåll innefattas i kompensationsmodellen.

Förbrukning i kWh (avrundad nedåt till närmaste heltal)

Elpriskompensation

700 - 899

100 kr

900 - 999

200 kr

1 000 - 1 099

300 kr

1 100 - 1 199

400 kr

1 200 - 1 299

500 kr

1 300 - 1 399

700 kr

1 400 - 1 499

900 kr

1 500 - 1 599

1 100 kr

1 600 - 1 699

1 300 kr

1 700 - 1 799

1 500 kr

1 800 - 1 899

1 700 kr

1 900 - 1 999

1 900 kr

2 000 -

2 000 kr

Kan det bli aktuellt med någon mer utbetalning?

Regeringen har även lagt fram ett nytt förslag om att kompensera kunder i södra och mittersta Sverige för mars månad. Energiföretagen Sverige kommer nu, tillsammans med sina medlemsföretag och i dialog med regeringen, att gå igenom och analysera det nya förslaget som ska gälla för mars månad.

När det gäller kompensationen för mars så följer den ett annat intervall. Taket för stödet i mars kommer vara 2000 kWh, men golvet sänks till 400 kWh för att ännu fler ska omfattas. Spannet för mars månads kompensation kommer att vara från en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000 kr för den ersatta månaden.

Vad händer om man flyttat innan kompensationen har reglerats? 

Om du har flyttat från din bostad innan stödet reglerats ber vi dig att kontakta vår kundservice på telefon eller mejl. Om du som kund är berättigad till kompensation kommer du också att få det.

Kontakta oss om du har några frågor! 

Telefon: 0302-558 50
E-post: